LO om full sysselsättning och Calmfors om omoralisk regeringspolitik

avatar

LO-kongressen avslutades på måndagen och vardagsarbetet börjar igen. Kongressens beslut ska beredas och genomföras. Verksamhetsinriktning och den nya LO-ledningens mål ska stakas ut, detaljplaneras och stegvis sjösättas. Ledorden är ”medlemmar, makt och möjligheter”. Full sysselsättning kommer att finnas med i mycket av det dagliga arbetet.

Vid kongressen deklarerade Karl-Petter Thorwaldsson att det till nästa kongress 2016 ska finnas färdiga idéer och förslag på hur målet full sysselsättning ska uppnås i praktiken och konkret.

– Vi är stolta och ödmjuka och ska göra så gott vi kan. Fackföreningsrörelsen har förlorat självförtroendet. Vi kommer att lägga fokus på den fulla sysselsättningen och arbete åt alla. Det är dåligt av oss att vi inte äger frågan”, sa han i ett uttalande.

På kongressen togs viktiga beslut om krav på en bättre a-kassa och upprustad arbetsmarknadspolitik. Kongressen menade att det behövs större marginaler för kunna möta massarbetslösheten. Krav ställdes på hela infrastrukturområdet om investeringar och upprustning, något som har tydlig bäring på jobb och tillväxt.

I talet till kongressen markerade Karl-Petter Thorwaldsson:

– LO ska vara den kraft i Sverige som allra hårdast arbetar för full sysselsättning. Kunskap ska vara vårt främsta och vassaste vapen i denna kamp. Idag har vi inte alla svaren. Det ska vi erkänna. Men vi ska göra allt för att hitta dem. Vi ska tillbaka till full sysselsättning igen.

LO siktar framåt samtidigt som en av Sveriges ledande nationalekonomer, Lars Calmfors, dömer ut regeringspolitiken som ”omoralisk”. Affärsvärlden ställer frågan och Calmfors svarar:

– Vad blir konsekvenserna av rådande restriktiva finanspolitik?
– Det innebär att det blir något fler arbetslösa än vad det skulle behöva bli. Det är även en omoralisk politik.

LO siktar framåt samtidigt som den regering som borde agera, ta initiativ och sjösätta politik sitter passiva med en övertro på skattesänkningars positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen.

Så har det gått som det har gått. Också det togs upp i Karl-Petter Thorwaldssons tal:

–  Låt oss påminna oss om hur det ser ut i massarbetslöshetens Sverige. 384 308 människor är arbetslösa i Sverige idag. Det är ungefär 8 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa har ökat med 98 500 personer sedan regeringen Reinfeldt tog över. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 59 400 sedan september 2006. Långtidsarbetslösheten har under regeringens tid ökat med 50 200 personer. Endast var tionde person som får a-kassa får ut 80 procent av den tidigare lönen. Detta är ett fiasko av sällan skådat slag.

Eller som professor Lars Calmfors säger: ”En omoralisk politik”.

Etiketter: , , ,