LO med öppen dialog om förbättrad sjukförsäkring

avatar

Så sent som i veckan kom nya uppgifter om brister och svagheter i sjukförsäkringen. SvT:s Rapport berättade om hur den försäkring som ska ge oss trygghet när vi blir sjuka och inte kan arbeta försvagas successivt. En ny rapport från Försäkringskassan visar att allt fler får ut allt mindre i ersättning. SVT skriver:

”Gruppen ovanför taket växer, 1991 låg den siffran på bara åtta procent. 2010 hade siffran stigit till 32 procent. Av 4,9 miljoner löntagare i åldrarna 20 till 64 år hamnar alltså 1,5 miljoner ovanför. Det här innebär att allt fler behöver privata försäkringar för att få ett bra skydd”.

Det var tanken att en lägre ersättning till sjuka skulle betala de sänkta skatterna som mest gick till dem med redan hyggliga inkomster. Men det var också tänkt att en sämre ersättning skulle ”stimulera arbetslinjen”. Folk skulle masa sig till jobb, inte leva på ”bidrag”, som försäkringen kallades lite föraktfullt.

Under nästa veckas politikervecka i Almedalen ordnar LO ett seminarium som har fått rubriken ”Sjukförsäkringen måste repareras! – Några konkreta förslag”. Bakgrunden är LO-kongressens beslut nyligen att LO ska arbeta för att sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd. Det betyder att den allmänna försäkringen måste ersätta de allra flesta löntagarna med minst 80 procent av inkomsten. Detta bör gälla som huvudprincip både vid sjukpenning och sjukersättning och införas så snart som möjligt. LO ska också enligt kongressen arbeta för att karensdagen i sjukförsäkringen slopas, att nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen höjs och att sjukpenning såväl som sjuk- och aktivitetsersättning ska följa inkomstutvecklingen.

Seminariet är en startpunkt för ett arbete där LO i en särskild välfärdsutredning kommer att lägga konkreta förslag till förbättringar. Inför det arbetet redovisar Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO, några personliga tankar om vad innehållet skulle kunna vara. På seminariet kommer panelen att göra medskick med anledning av förslagen. Det ligger sen med i det fortsatta arbetet i en process som ska vara öppen gentemot andra ”intressenter”, politiker och organisationer.

Att det finns behov av detta borde alla veta, också den regering där ansvarig minister brukar tala om att ”titta djupt i förstoringsglaset” efter brister. För många andra är bristerna alldeles uppenbara. Tidningen Dagens Arenas ord får avsluta det här inlägget:

Hur försäkringsbar är du egentligen, lilla vän? De privata alternativen ställer några krav på din hälsa. Gravid? Nix, omfattas icke. Ätstörningar? Glöm det. Överviktig? Näppeligen. Listan kan göras längre, men vi lämnar det så. I alliansens Sverige blir trygghetssystemen till för allt färre.

Och frågan som består oavsett om du är hög- eller låginkomsttagare: Vågar du bli sjuk i detta land?

Etiketter: ,