LO under årets Almedalsvecka

avatar

Även i år är LO på plats när Almedalsveckan genomförs mellan den 1 till den 8 juli. Sedvanligt kommer vi att vara lokaliserade till Hamnplan 5. (nr 116 på kartan) Här är något om de seminarier som LO arrangerar, som egna eller med andra, under veckan. (för mer information, klicka på länken så kommer du till evenemangspresentationen på Almedalsveckans kalendarium)

LOs nya ledning på seminariet med mingel:
”Ny ledning – nya utmaningar. Vad krävs av facket?”
6/7 2012 18:00 – 19:30 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen.

Vad krävs av facket och politiken för framtidens arbetsmarknad? Och hur skapar vi förutsättningar för ett gott samhälle? Kom och träffa LOs nyvalda ledning och diskutera framtidens arbetsmarknad och vad de ser som de största utmaningarna som fackliga ledare.

Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, LO. Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, LO. Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande, LO. Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare, LO. Eric Sundström, Moderator, Arenagruppen.

– Full sysselsättning. Ekonomiskt seminarium.
4/7 2012 10:00 – 11:30 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen.

LOs ekonomiska seminarium. Sverige har inte haft full sysselsättning sedan 1990-talskrisen. Full sysselsättning är arbetarrörelsens grundläggande uppgift. Vilka specifika problem måste lösas om alla ska få och kunna arbeta?

Medverkande: Ola Pettersson, Chefsekonom, LO. Laura Hartman, Chef analys och prognos, Försäkringskassan. Stefan Eriksson, Forskare i nationalekonomi, Uppsala universitet. Eva Mörk, Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet. Eric Sundström, Moderator, Arenagruppen.

Välfärd – en marknadsvara eller medborgerlig rättighet?
7/7 2012 10:00 – 11:00 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen.

Hur skapar vi en politik för social sammanhållning? Hur ser modern fördelningspolitik ut? Hur kan de offentliga tjänsterna utformas? Vilken välfärdspolitik krävs för målet om full sysselsättning? Välfärden har utmanats de senaste decennierna. LO ger utgångspunkter för kommande välfärdsfärdsutredning

Medverkande: Anna Johansson, Kommunalråd, Socialdemokraterna i Göteborg. Daniel Suhonen, Chefredaktör, Tiden Magasin. Widar Andersson, Chefredaktör, Folkbladet. Agneta Karlsson, Moderator, Arenagruppen.

Rubriker på övriga seminarier:

Digital gräsrotsrörelse eller enkelriktad megafon?
 2/7 2012, 10 – 11:00, Restaurang Hamnplan 5, Terrassen.

– Euron och fria fackföreningar – en omöjlig kombination?
2/7 2012 10:00 – 11:00   Restaurang Hamnplan 5, Terrassen

– Teckenspråk på jobbet – om arbetsmarknaden för döva och hörselskadade
2/7 2012 11:30 – 13:00 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Hur kartlägger man risker i arbetsmiljön rent praktiskt på arbetsplatserna?
 2/7 2012, 13:30 – 14:30 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen.

– Vem skyddar din integritet på jobbet? (LO-TCO Rättsskydd arrangerar)
2/7 2012 14:00 – 15:30 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Varför vänta? Arbetslöshetsförsäkringen måste göras bra nu!
2/7 2012 15:00 – 16:00 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen

–  Hur får vi en fungerande arbetsskadeförsäkring? Samtal inför Arbetsskadekommissionens slutrapport.
Arr: LO-TCO Rättsskydd
3/7 2012 11:20 – 12:40 Restaurang Hamnplan 5,
Terrassen


 En flexiblare arbetsmarknad – av vem för vem?

3/7 2012 13:00 – 14:30 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen

– Vem bygger landet? – Ett seminarium om en hållbar arbetsmarknad
Arr: Socialdemokratiska studentförbundet och LO-ekonomerna .
3/7 2012 16:15 – 17:15 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Behöver Sverige en skattereform?
3/7 2012 12:15 – 13:30 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Så får vi sjukförsäkringen att friskna till. Om ett individperspektiv som gick förlorat. (LO-TCO Rättsskydd arrangerar.
4/7 2012 10:30 – 12:00 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Pensionsutfallet – sanning och konsekvens
5/7 2012 08:30 – 10:00 Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Hur stora ska löneskillnaderna vara?  f
5/7 2012 10:15 – 11:15 . Restaurang Hamnplan 5, Ljusgården

– Det fackliga löftet och intolerans – en oförenlig kombination
5/7 2012 16:30 – 17:30 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen

Sjukförsäkringen måste repareras! – Några konkreta förslag.
6/7 2012 10:30 – 11:30 . Restaurang Hamnplan 5,  Ljusgården

– Varför är en delad föräldraförsäkring bra för en jämställd arbetsmarknad?
6/7 2012 11:45 – 12:45 Restaurang Hamnplan 5,  Ljusgården

– Våra barn – andras ungar  Arr LO och Unga Örnar
6/7 2012 11:45 – 13:15 Restaurang Hamnplan 5, Terrassen

Etiketter: