3,3 miljoner löntagare med krav på bättre a-kassa

avatar

LO, TCO och SACO. Tre centrala fackliga organisationer som tillsammans företräder över 3,3 miljoner löntagare. På tisdagen genomförde facken en gemensam manifestation i Almedalen, Visby med krav på bättre a-kassa genom att taket höjs. Ett jättelikt vykort skickas av de tre ordförandena till statsminister Reinfeldt med krav på en ordentlig förbättring nu.

I måndags uppmärksammade LO också a-kassans usla ”kvalitet” på ett seminarium. Bara 13 procent av löntagarna kan räkna med att få 80 procent av lönen i ersättning om man blir arbetslös. Läs mer om seminariet här.

De tre fackens pressmeddelande om krav på höjt tak:

I söndags var det på dagen tio år sedan taket i a-kassan höjdes senast. Den svenska modell, som den svenska regeringen hyllar i högtidstalen är på väg att erodera bort. Idag får en av tio av de som arbetat heltid och blivit arbetslös räkna med 80 procent av tidigare inkomst. Att taket i A-kassan inte har höjts på tio år innebär att normalinkomsttagaren nu får ungefär hälften av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Trots principen om trygghet mot inkomstbortfall. Vi anser att de allra flesta ska kunna räkna med ett fullgott försäkringsskydd genom arbetslöshetsförsäkringen och vi vet att ett tryggt försäkringsskydd är en grundbult för en arbetsmarknad som vill präglas av rörlighet, god omställningsförmåga och trygghet i förändring. Vi uppmanar regeringen att slå vakt om principen om inkomstbortfall och tilltron till arbetslöshetsförsäkringen. Om 80 procent av löntagarna ska få 80 procent i ersättning vid arbetslöshet måste inkomsttaket höjas till ca 34 000 kronor i månaden

.Arbetslöshetsförsäkringen bör också knytas till löneutvecklingen i samhället i övrigt. Efter tio år med sämre försäkringsskydd är det dags för en rejäl upprustning och justering. Därför kräver vi en ordentlig takhöjning av a- kassan nu!

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Eva Nordmark, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco

Läs mer: TCO, Saco

Etiketter: