Liten facklig framgång inför semestern

avatar

Idag fattade EUs finansministrar slutgiltigt beslut om de så kallade landsspecifika rekommendationerna. De är en del av den europeiska planeringsterminen för ökad överstatlig styrning av EU-ländernas ekonomier. Euroländer som inte följer råden riskerar att dömas till böter.

När EU-kommissionen presenterade förslaget till rekommendationer den 30 maj innehöll de för Sveriges del uppmaningar till en översyn av anställningsskyddet och sänkta löner för LOs medlemsgrupper.

Från LO reagerade vi snabbt mot rekommendationen om svenska lönenivåer. Inför EU-finansministermötet den 21 juni, då kommissionens förslag skulle behandlas, gjorde även ordförandena för LO, TCO och Saco ett gemensamt utspel.

Vid junimötet lyckades Anders Borg ta bort rekommendationen till Sverige som gick ut på att uppmuntra till sänkta lägstlöner och till en översyn av anställningsskyddslagstiftningen.

Rekommendationerna godkändes därefter av EUs stats- och regeringschefer vid toppmötet den 28-29 juni, för att sedan slutgiltigt antas av finansministrarna idag.

Från ett fackligt perspektiv är den markering som återfinns i det annex med motiveringar till de förändringar som rådet genomfört mycket viktig. Där förklarar EUs finansministrar för kommissionen att i Sverige är det parterna som har ansvar för lönebildningen. Förslaget till rekommendation är därför inte förenlig med den svenska arbetsmarknadsmodellen och således olämplig.

Detta är en principiellt viktig markering som vi måste använda aktivt i vårt fortsatta arbete inom ramen för EU-samarbetet.

Detta innebär inte att kommissionen på något sätt har bytt åsikt i frågan. I den slutgiltiga texten står det att efterfrågan på arbetskraft ska öka. Detta är någonting vi alla kan ställa upp på. Men läser man bakgrundstexten framgår det klart och tydligt att kommissionen anser att detta bör ske genom sänkta löner.

På det övergripande planet kvarstår dessutom den fackliga kritiken mot kommissionens kortsiktiga hantering av eurokrisen. Sänkta lägstlöner och avreglerade arbetsmarknader kommer inte att lösa krisen. Vad som krävs är tillväxtfrämjande åtgärder i form av investeringar och en efterfrågepolitik. Kommissionens politik riskerar att underminera förtroendet för demokratiska institutioner.

Trots detta är det naturligtvis välkommet med ett fackligt framsteg, om än litet, inom EU-politiken innan semestern.

I förra veckan var jag i Almedalen och debatterade eurokrisen och de landsspecifika rekommendationerna med bland andra Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP), på EU-kommissionens Sverigekontor.

För den som är intresserad finns samtliga seminarier arrangerade av EU-kommissionen i Almedalen på följande länk. Rubriken för seminariet jag deltog i är: ”Hur går den svenska ekonomin ur ett europeiskt perspektiv?”

Etiketter: ,