LO i Almedalen måndag 2 juli

avatar

Det är måndag och Almedalsveckans andra dag. Idag startar också LOs omfattande seminarieprogram denna vecka. Seminarierna genomförs på Hamnplan 5, antingen på ”Terrassen” eller i ”Ljusgården”. Du kan också se sändningar från seminarierna via abflive.se i efterhand. Måndagens seminarier: (detta är egna. För hela dagens program där också andra arrangörers seminarier på Hamnplan redovisas, se programkatalogen)

 

Euron och fria fackföreningar – en omöjlig kombination?
Måndag 2 juli kl 10.00 – 11.00
Arrangör: LO
Lokal: Terrassen
Förtäring: Fika

> EU präglas för närvarande helt av den pågående eurokrisen. Hur krisen hanteras kommer att påverka inte bara eurozonen utan EU i sin helhet. Utvecklingen är oroande, EUs politiska institutioner anser att interna handelsobalanser är problemet och lösningen är att ta kontroll över lönebildningen.

Medverkande: Claes-Mikael Jonsson, Jurist, LO. Per Hilmersson, Chef, LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Kerstin Ahlberg, Forskningsredaktör, Institutet för social civilrätt, Stockholms Universitet. Tony Johansson, Doktorand i ekonomisk historia, Lunds Universitet.
Moderator: Håkan A Bengtsson, Arenagruppen.

Digital gräsrotsrörelse eller enkelriktad megafon?
Måndag 2 juli kl 10.00 – 11.00
Arrangör: LO
Lokal: Ljusgården
Förtäring: Fika

> De stora folkrörelserna, facket, miljörörelsen, patientorganisationer och politiska partier, har all anledning att bejaka utvecklingen. Hur ser deras beredskap ut inför det nya? Vilka initiativ tas i folkrörelsesverige? Vilka hinder möter vi och vilka passager finns framåt? Seminariet tar sitt avstamp i erfarenheter från LOs digitala Mitt Sverige-kampanj.

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, LO. Brit Stakston, Mediestrateg, JMW. Helena Markstedt, Generalsekreterare, Fairtrade. Johan Ulvenlöv, Ansvarig för opinionsbildning digitala medier, Unionen. Tobias Gerdås, Kommunikatör.
Moderator: Marie Linder, Kommunikationschef, LO.

Hur kartlägger man risker i arbetsmiljön rent praktiskt på arbetsplatserna?
Måndag 2 juli kl 13.30 – 14.30
Arrangör: LO
Lokal: Terrassen
Förtäring: Kaffe och frukt

> Under maj och juni månad 2012 genomför LOs förbund ett antal skyddsronder på arbetsplatser på Gotland utifrån en gemensam checklista. Resultatet och andra aktuella arbetsmiljöfrågor presenteras och diskuteras med deltagarna på seminariet, bland dem skyddsombud, arbetsgivare och andra intressenter.

Medverkande: Cristina Järnstedt, ombudsman LO och Bo Andersson, ombudsman IF Metall.
Moderator: Eva Brandsma, Arenagruppen.

Varför vänta? Arbetslöshetsförsäkringen måste göras bra nu!
Måndag 2 juli kl 15.00 – 16.00
Arrangör: LO
Lokal: Terrassen
Förtäring: Fika

> Arbetslöshetsförsäkringen är dålig. Bara 13 procent av löntagarna kan räkna med 80 procents a-kasseersättning om arbetslösheten slår till. Allt färre får dessutom ersättning. Med politisk vilja skulle vi inom kort kunna ha en bra arbetslöshetsförsäkring. På seminariet diskuteras hur den borde se ut.

Medverkande: Ola Pettersson, Chefsekonom, LO. Anders Edward, Kanslichef, Saco. Roger Mörtvik, Samhällspolitisk chef, TCO.
Moderator: Tobias Gerdås, LO.

Etiketter: