Missat LOs seminarier? Kolla eller läs i efterhand

avatar

LO genomför under Almedalsveckan ett tjugotal egna seminarier. Aktiviteten i de två seminarielokalerna på Hamnplan 5 är intensivare än så, eftersom andra organisationer också kör aktiviteter här. Du som har missat våra seminarier har möjlighet att se några i efterhand genom ABFs bandningar och genom rapporter på Lo.se. Här är några av veckans första dokumentationer:

 

Hur stora ska löneskillnaderna vara?
Svensk lönebildning har reducerats till att alla ska tilldelas den procentsats som förhandlas fram av de normerande avtalen. Vad innebär det för löneskillnaderna mellan kvinnor och män, arbetare och tjänstemän? Vad händer med partsförhållandena och partsautonomin? Finns det alternativ?

Medverkande:
Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare, LO. Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande, Unionen. Malin Ackholt, Avtalssekreterare, Hotell- och restaurangfacket Stockholm. Åsa Kjellberg Kahn, vice vd, EIO. Per Hidesten, vice vd, Skogsindustrierna. Sigrid Bøe, Moderator, LO.

 

Full sysselsättning – LOs ekonomiska seminarium
LOs ekonomiska seminarium. Sverige har inte haft full sysselsättning sedan 1990-talskrisen. Full sysselsättning är arbetarrörelsens grundläggande uppgift. Vilka specifika problem måste lösas om alla ska få och kunna arbeta?

Medverkande:
Ola Pettersson, Chefsekonom, LO. Laura Hartman, Chef analys och prognos, Försäkringskassan. Stefan Eriksson, Forskare i nationalekonomi, Uppsala universitet. Lena Hagman, Chefsekonom, Almega. Clas Olsson, Analyschef, Arbetsförmedlingen. Eric Sundström, Moderator, Arenagruppen.

 

En flexiblare arbetsmarknad – för vem av vem?
Idag tycks många se ökad flexibilitet som en viktig och ibland självklar lösning på en rad olika problem på arbetsmarknaden. Men vilken typ av flexibilitet talar man om, hur påverkar det löntagarna och framförallt, hur kan vi skapa en långsiktigt hållbar och löntagarvänlig flexibilitet?

Medverkande:
Jenny Wrangborg, Kallskänka och poet. Thomas Carlén, LO-ekonom, LO. Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, LO. Urban Bäckström, Vd, Svenskt Näringsliv. Karin Pettersson, Politisk chefredaktör, Aftonbladet. PJ Anders Linder, Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. Tobias Gerdås, Moderator, LO.

 

Behöver Sverige en skattereform?
LO-ekonomerna anser att Sverige behöver en bred parlamentarisk skatteöversyn. På seminariet diskuteras behovet av en skatteöversyn och vilka förutsättningar det finns för att genomföra en bred skattereform.

Medverkande:
Ola Pettersson, Chefsekonom, LO. Göran Zettergren, Chefsekonom, TCO. Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef, SACO. Boa Ruthström, Moderator, Arenagruppen.

 

Varför vänta? A-kassan måste göras bra nu
Arbetslöshetsförsäkringen är dålig. Bara 13 procent av löntagarna kan räkna med 80 procents a-kasseersättning om arbetslösheten slår till. Allt färre får dessutom ersättning. Med politisk vilja skulle vi inom kort kunna ha en bra arbetslöshetsförsäkring. På seminariet diskuteras hur den borde se ut.

Medverkande:
Ola Pettersson, Chefsekonom, LO. Anders Edward, Kanslichef, Saco. Roger Mörtvik, Samhällspolitisk chef, TCO. Tobias Gerdås, Moderator, LO.

 

– Digital gräsrotsrörelse eller enkelriktad megafon?
De stora folkrörelserna, facket, miljörörelsen, patientorganisationer och politiska partier, har all anledning att bejaka utvecklingen. Hur ser deras beredskap ut inför det nya? Vilka initiativ tas i folkrörelsesverige? Vilka hinder möter vi och vilka passager finns framåt?

Medverkande: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande, LO. Brit Stakston, Mediestrateg, JMW. Helena Markstedt, Generalsekreterare, Fairtrade. Johan Ulvenlöv, Ansvarig för opinionsbildning digitala medier, Unionen. Tobias Gerdås, Kommunikatör, LO. Marie Linder, Moderator, LO.

 

Kortsiktig syn hotar valutasamarbetet
EU präglas för närvarande helt av den pågående eurokrisen. Hur krisen hanteras kommer att påverka inte bara eurozonen utan EU i sin helhet. Utvecklingen är oroande, EUs politiska institutioner anser att interna handelsobalanser är problemet och lösningen är att ta kontroll över lönebildningen.

Medverkande:
Claes-Mikael Jonsson, Jurist, LO. Per Hilmersson, Chef, LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Kerstin Ahlberg, Forskningsredaktör, Institutet för social civilrätt Stockholms Universitet. Tony Johansson, Doktorand i ekonomisk historia, Lunds Universitet. Håkan A Bengtsson, Moderator, Arenagruppen.

Etiketter: ,