Barnomsorg på tider när föräldrar jobbar, tack!

avatar

Insikten om barnomsorgens betydelse för ett fungerande samhälle och för att familjerna ska kunna klara sin försörjning verkar infinna sig hos allt fler beslutsfattare. Det är utmärkt. I dag är problemen stora för många, inte minst för ensamstående och oftast kvinnor, att få en plats för barnen på tider som inte ligger inom den ”normala” för kommunerna att ordna. LO-kongressen ställde sig tidigare i år bakom ett krav på utbyggnad av den kommunala servicen så att den passar föräldrarnas behov.

Tidigare i våras redovisade Kommunal en kartläggning av läget. Den visade att det endast var 118 av Sveriges 290 kommuner som erbjuder någon form av barnomsorg på obekväm arbetstid (2010 års siffror). Så illa var det då, trots att cirka 30 procent av arbetskraften jobbar kvällar eller helger. Men läget förefaller ljusna. Så sent som igår kom TT med nya beräkningar som visar på en snabb utbyggnad i många kommuner. Men långt i från i alla.

I rapporten för Kommunals räkning, som är gjord av PwC har man beräknat de ekonomiska effekterna av utökade öppettider. Slutsatsen blir att det ger en samhällsvinst på minst 43 miljoner kronor. Kommunal skriver på sin hemsida:

”De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina inkomster. På kort sikt är kommunerna förlorare i och med att deras initiala kostnader överstiger skatteintäkterna från föräldrarna. Men i ett längre perspektiv är alla vinnare – föräldrarna som får ökade inkomster och kommuner, landsting samt stat som får fler medborgare som arbetar, vilket ger ökade skatteintäkter”.

Men uppslutningen verkar inte vara total i den svenska nationen om en utveckling av de gemensamma välfärdstjänsterna på det här sättet. Dagens Nyheters krönikör Hanne Kjöller skriver idag varningens ord till Stockholms finansborgarråd Sten Nordin för löften om utbyggnad. Det är knappas troligt men väldigt olyckligt om krönikan skulle leda till stopp på de planerna. Nu ska man, som Karin Wanngård (S) bloggar om, minnas att det är ett löfte om en utredning som har uttalats.

För att människor ska kunna öka sitt arbetsutbud inom såväl välfärdssektorn som på arbetsmarknaden i stort, krävs att sådant som barnomsorg och äldreomsorg byggs ut så att behoven kan mötas. Det är lönsamt, det är smart och det är verkligen att stimulera en arbetslinje, om man nu gillar att använda det begreppet.

En satsning på full sysselsättning värd namnet, för såväl kvinnor som män, kräver en offentlig barnomsorg av hög kvalitet och god tillgänglighet. Det verkar Socialdemokraterna har insett som också i ett program för sin ekonomiska politik som publiceras på DN Debatt tar med den punkten. Det är rätt väg att gå om man på allvar vill tala om en politik för jobb och tillväxt.

Etiketter: