Stängda dörrar till högskolan slår mot yrkesutbildningen

avatar

Det kändes som ett förlegat och ganska dammigt förslag redan när regeringen kom med det i samband med gymnasiereformen. I en tid när utbildning och kompetens behöver tillföras hela livet och när allt fler borde stimuleras till högre utbildning stängde regeringen i praktiken dörrar till högskolan för många.

En tanke låg möjligtvis i bakhuvudet, ja till och med antyddes i uttalanden. Att det finns elever som egentligen inte borde fortsätta plugga utan passar bättre till yrken där man jobbar med händerna. Eller som Jan Björklund brukar framhålla: ”Alla kan inte bli akademiker”. Som en följd av den tanken försvårade man för den som går på ett yrkesprogram att ta studiesteget vidare in på högskolan.

De varningar och protester som hördes från LO och fackliga organisationer, från näringslivet och från den politiska oppositionen togs inte på allvar. ”Reformen” sjösattes och nu kommer larmrapporterna. När skolorna drar igång höstterminen kommer många platser på yrkesprogrammen att stå tomma. Trots behovet av kompetenta medarbetare inom olika branscher slår den indelning i A- och B-lag som har gjorts av gymnasieeleverna nu tillbaka.

Idag hade Jan Björklund presskonferens och lär själv ha varnat för att allt färre söker vård- och omsorgsprogrammet. Därför tillsätts en kommission. I övrigt menar utbildningsministern att läget inte alls är så farligt. Nedgången av antalet elever på yrkesprogrammen förklaras i huvudsak av en övergång av elever till de nya teknik- och ekonomiprogrammet, menar han.

Björklund har tidigare haft idéer om att dela upp eleverna ytterligare redan på gymnasiet. De skoltrötta skulle klara ett yrkesprogram på ett eller två år och detta utan några teoretiska ämnen. Därefter var väl tanken att ”vingarna ska bära” utan omfattande och betungande” teoretiska kunskaper. Det är ett alltför passivt förhållningssätt till skolan och på ungdomars inneboende potential. I stället för att ge skolor krav att prestera bättre, resurser som gör det möjligt och satsningar på de lärare som ska stå för utbildningsinsatsen drar sig politiken bort från ansvaret och gör allt till en fråga om individens egna ”val”.

Det vore mycket bättre om regeringen och Jan Björklund delade den syn som exempelvis Byggnads ordförande Johan Lindholm ger uttryck för i ett pressmeddelande om de oroande rapporterna: Vi är skyldiga att ge våra ungdomar bra förutsättningar för att kunna utvecklas under ett helt yrkesliv och vi måste kunna erbjuda arbetsmarknaden välutbildade ungdomar.

Så rätt!

Etiketter: