Arbetsmiljöverkets besvärsrapport behöver läsas med fler nyanser…

avatar

Tidigare idag så presenterades Arbetsmiljöverkets besvärsrapport. En rapport som verkets skriver om så här:

Jämfört med början på 2000-talet svarade långt färre personer i år att de lidit av fysiska och psykiska besvär. Vad gäller fysiska besvär angav drygt 12 procent av männen besvär 2003 mot drygt 8 procent i år. För kvinnor sjönk siffran från 16 till 9 procent.

Jag gick upp och frågade en av LOs arbetsmiljöexperter, Sten Gellerstedt, om hur han såg på rapporten och han hade ett par punkter som bör ha i åtanke för att läsa rapporten mer nyanserat.

* Arbetsmiljöverket har inte mätt sjuknärvaron. I dagens arbetsliv känner sig många pressade att gå till arbetet trots att de har besvär och borde vara hemma.

* En annan faktor som behöver beaktas är att när vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har idag så har arbetsmarknaden sorterat bort många som har fysiska och psykiska besvär. När vi får en högkonjunktur så kommer fler av de arbetstagarna in på arbetsmarknaden och då stiger också sjukfrånvaron.

Andra som skriver om besvärsrapporten: Kvalitetsmagasinet och Entreprenadaktuellt

Etiketter: , , ,