LO om EUs finansfördrag: Ensidig analys av eurokrisens orsaker som levererar felaktiga lösningar.

avatar

I sitt remissvar till regeringen om EUs finansfördrag är LO tydliga med att om krisen behandlas som en statsskuldskris som ska lösas genom nedskärningar, sänkta löner och försämrad arbetsrätt så kommer det endast att förvärra krisen.

Dessutom innehåller finansfördraget regler för finanspolitiken som enligt LO är allt för detaljerade för ett överstatligt fördrag. Det politiska handlingsutrymmet inskränks. Finanspolitiken kan aldrig ses som ideologiskt neutral och måste därför tillåtas variera utefter resultat i demokratiska val.

Fördraget löser inte den akuta ekonomiska krisen utan syftar till att långsiktigt omforma valutasamarbetet. Fördragsslutande parter med euron som valuta ger upp nationellt självbestämmande för att nå samordningsvinster. Ett sådant beslut måste enligt LO föregås av en längre och mer öppen debatt i medlemsstaterna. Annars riskerar det att på sikt underminera förtroendet för demokratin på nationell och europeisk nivå.

– Om Sveriges riksdag trots detta vill ratificera finansfördraget anser LO att beslutet bör åtföljas av en deklaration där riksdagen klargör att Sverige inte på några villkor avser att låta sig bindas av finansfördragets regler, säger Johan Danielsson som är utredare på LOs internationella enhet. Dessutom skall en ratificering av finansfördraget inte ses som ett förbehållslöst stöd till en framtida ändring av EU-fördragen. Om finansfördraget föreslås bli en del av EU-fördragen ska riksdagen inte acceptera detta utan att ett socialt protokoll läggs till fördragen.

-Avslutningsvis betonar Johan Danielsson hur viktigt det är att riksdagen, vid en ratificering av fördraget, uttalar att det är oacceptabelt att grundläggande fackliga fri- och rättigheter kränks i EU:s och dess medlemsländers hantering av den ekonomiska krisen.

Finansfördraget skall behandlas av Riksdagen senare i år.

 

 

Etiketter: , , , ,