Kunskapscentrum för arbetsmiljö och arbetsliv: När 400 miljoner kronor blev 2 miljoner…

avatar

Ett av de första besluten som den borgerliga regeringen fattade när den tillträdde 2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Regeringen menade att arbetslivsforskningen istället skulle ske  vid universitet och högskolor. I budgeten avsattes dock inga nya resurser för sådan forskning, utan dess omfattning blev en fråga för varje högskola.

Men med budgeten som presenterades nyligen så skulle det till sist hända något. Det skulle tas ett samlat grepp om frågorna som rör arbetslivet. Men det blev nästan minsta möjliga med en satsning på 2 miljoner kronor

Enligt Sven Bergström på LOs arbetslivsenhet så hade Arbetslivsinstitutet, när det fanns, en budget på runt 400 miljoner kronor. Han är upprörd för när regeringen nu väl öronmärker pengar till Arbetsmiljöverket som skall utgöra grunden för ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö så blir det en väldigt tafatt satsning.

-Det är en skandal att 2 miljoner extra till arbetsmiljöverket ska utgöra grunden för ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö och arbetsliv. Lågprioriteringen av arbetsmiljöfrågorna fortsätter – trots ambitionen att vi ska arbeta till 70, säger Sven Bergström

Men vad har LO för önskemål på hur det skulle kunna utformas?

– Om regeringen hade varit smart så hade man nyskapat ett nationellt trepartsorgan som skulle kunna utgöra ett verkligt kunskapscentrum. Detta hade ökat förutsättningarna för en positiv utveckling både när det gäller möjligheterna att bli kvar i arbetslivet och behålla hälsan. Detta hade också förbättrat möjligheterna att attrahera nya unga forskare till området. I samverkan med arbetsmarknadens parter skulle forskningsbehov kunna identifieras och utvecklas, företagshälsovårdens kunskapsförsörjning säkras och en biblioteksfunktion skulle kunna upprättas, säger Sven Bergström avslutningsvis.

Det finns alltså mycket mer att önska av regeringen på arbetsmiljöområdet.

Det skrivs nästan varje dag nyhetsartiklar om arbetsmiljö: Arbetarskydd skriver om att biografpersonalens arbetsmiljö med bland annat hot. Kvällsposten skriver om arbetsmiljön i skolan och Arbetsmiljöverket skriver i ett pressmeddelande om att arbete på lager måste göras säkrare.