Alla kan göra något – fackets projekt mot främlingsfientlighet och rasism!

avatar

Idag presenteras Expressen/Demoskops nya väljarbarometer och den visar att Sverigedemokraterna får nio procent av väljarstödet vilket är en kraftig ökning som gör dem till tredje största parti i mätningen efter Socialdemokraterna och Moderaterna.

LO driver sedan ett år tillbaka ett projekt ”Alla kan göra något”. Det är ett förbundsgemensamt arbete mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering på arbetsplatserna och i samhället i stort.

Alla kan göra något är uppdelat i tre spår. Vart och ett lika viktigt för att nå resultat. Det som är viktigt att komma ihåg är att LO är samordnare för arbetet och det är upp till vart och ett av förbunden att bära det praktiska utåtriktade arbetet.

Det första spåret handlar om att erbjuda alla förtroendevalda verktyg och argument för att våga ta debatten, våga säga stopp innan diskussionen rinner över. Var helst den uppstår, på arbetsplatsen, vid fika- eller middagsbordet eller i barnens skola.

Speciella utbildningar kring ämnet har gemensamt tagits fram och en genomlysning av utbildningssystemet kommer att genomföras under 2013 för att få in ämnet i alla kurser i anpassad form. Vidare kommer målgruppsanpassat materiel tas fram i syfte att lyfta fram vad man kan bidra med utifrån vilket förtroendeuppdrag man har.

Ett antal debattörer har utbildats under 2012. Debattörer som förbunden kan bjuda in och använda sig av vid sina sammankomster för att sprida information och synliggöra frågorna.

Det andra spåret är att samla in och gemensamt marknadsföra de olika förbundens arbete med frågorna kring rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Det handlar både om avslutade och pågående arbeten. Detta ska finnas tillgängligt framför allt via webben under 2013.

Vidare kommer LO att fortsätta samordna arbetet med att ta fram strategier för hur vi på olika sätt kan påverka politiken nationellt, regionalt och lokalt och lyfta det facklig-politiska arbetet kring ämnena. Önskvärt är även att tillsammans med andra aktörer ge möjlighet till att använda kulturen som ett opinionsbildande verktyg.

Det tredje och sista spåret handlar om att nå ut i gymnasieskolorna för att på ett tidigt stadium nå kommande generation med fakta och argument. Detta arbete sker via riktade insatser i nära samarbete med Expo.

Ladda gärna hem en skrift som tankesmedjan Tankeverksamheten i arbetarrörelsen i Göteborg tagit fram som heter ”Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulistern”

Etiketter: , ,