Efter varslen kommer uppsägningar men glöm inte de visstidsanställda som blir utan arbete!

avatar

Idag rapporterar Ekot på Sveriges Radio om att varslen börjar övergå i uppsägningar och det skall bli intressant att följa hur många av varslen som faktiskt övergår i uppsägningar.

Redan nu är 500 fler uppsagda än månaden innan och det är en kraftig ökning jämfört med i somras.

Men de som inte kommer med i varsel och uppsägningsstatistiken är de som har visstidsanställningar som inte får fortsätta hos den arbetsgivare där de varit under den senaste anställningen. Det finns alltså ett mörkertal i varsel och uppsägningsstatistiken och man måste följa upp detta genom att bland annat se på hur många som anmäler sig som arbetslösa hos arbetsförmedlingen för att få den samlade bilden av hur arbetslösheten utvecklas.

I övrigt bloggas det mycket idag om att två chefer inom McDonalds Sverige misstänks ha sålt arbetstillstånd – som i förlängningen kan ge uppehållstillstånd – till människor från länder utanför EU. Frågan om arbetstillstånden tror jag kommer att växa och det skall bli intressant att följa behandlingen av motionen till Riksdagen 2012/13:Sf373 som tar upp återinförande av arbetsmarknadsprövning. Arbetsmarknadsprövningen är den ordning som säger att arbetstillstånd endast ska beviljas när det är klarlagt att det råder brist på arbetskraft inom yrket. Alltså att arbetsgivaren inte kan fylla platsen på annat sätt än med arbetskraft från tredjeland.

För den svenska arbetsmarknaden handlar det om att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan arbetstagare. Det gör man genom kollektivavtalet, skriver motionärerna som är socialdemokraterna Krister Örnfjäder och Christina Zedell.

Bloggare som skriver om de två MC Donaldscheferna som anklagas för att ha sålt arbetstillstånd: Röda Berget, Martin Moberg och Johan Westerholm

Etiketter: ,