LO och Jobbpakten

avatar

Detta blogginlägget handlar om jobbpakten eller rättare sagt om vad jobbpakten kan bli för förhandlingarna är inte färdiga.

Vad
Jobbpakten är betydligt mer än det som diskuterats i media hitintills. LOs ambition med jobbpakten är att den skall innehålla konkreta åtgärder på områden som t ex matchning, validering, åtgärder för de som saknar gymnasiekompetens, utbildning och en utveckling av befintliga lärlingssystem.

Några LO förbund har tecknat yrkesintroduktionsavtal, Kommunal, IF Metall och Handels. Dessa är tecknade sedan en tid tillbaka och kan vara en del av jobbpakten men inte behöver vara det.

Varför
Mycket behöver förbättras. Bland annat behöver ersättningen och taket i A-kassan höjas. Arbetsmarknadspolitiken måste fortsätta utvecklas för att tjäna arbetstagarna. LOs kritik mot den borgerliga regeringen kvarstår och den sträcker sig över många områden men något måste göras åt arbetslösheten nu!

Det är rätt och rimligt att sträcka en hand över ideologiska skiljelinjer då övergången mellan utbildning och arbetslivet inte fungerar, när varslen ökar, arbetslösheten stiger och allt fler människor blir långtidsarbetslösa. Sverige har helt enkelt inte råd att vänta två år på ett maktskifte utan något måste göras nu. LO tar i förhandlingarna om jobbpakten ansvar för att medverka till att Sverige går mot en modern arbetsmarknadspolitik som sätter människor i arbete.