Debatten om regleringen av vinster i välfärden fortsätter…

avatar

LOs förslag till rglering av vinster välfärden har väckt stor uppmärksamhet vilket återspeglas inte minst på ledarsidor, debattsidor och av bloggar.

Detta inlägg syftar till att fånga en ögonblicksbild av en del av de synpunkter som kommit men för att börja från början så finner du här LOs underlagsrapport och förslag till åtgärdsprogram.

Arbetets marknad skriver att vinster i välfärden är en fråga om makt, Fanny skriver på VK-bloggen om vinster i välfärden, ett begrepp som inte går ihop, Robert Thorburn frågar sig på Almegabloggen om LO lider av framgångsfobi, Martin Moberg skriver att LOs förslag är väl värt att prova och till sist skrev Anders Sjölund att LO försöker hjälpa S ur ett dilemma men skjuter över målet.

Till detta kommer en kanonad med synpunkter från tidningarnas ledar- och debattsidor: Karin Svanborg-Sjövall från Timbro skriver i DN att LO drivs enbart av politiska motiv,  LTs ledare skriver att LO har ystat en schweizerost, i Aftonbladet skriver Daniel Suhonen att Urban Bäckström är en extremist och ledaren i Värmlands Folkblad uppmanar till en återupprättelse av välfärden.