LOs samordnade krav är rimliga – det finns pengar till högre löner!

avatar

DN Debatt idag så har företrädare för ett antal arbetsgivarorganisationer en artikel där de uppmanar LO-medlemmarna att genom sina fackliga företrädare hålla igen lönekraven i avtalsrörelsen. Detta sker samtidigt som det rapporteras i media om höga utdelningar till aktieägarna för att inte tala om inkomstutvecklingen hos makteliten som LO rapporterade om för ett par veckor sedan.

Det finns alltså pengar till högre löner. Det skall samtidigt erkännas att det går dåligt för en del företag som får varsla om uppsägningar. Det gör företag i högkonjunktur också. LO tar ansvar för samhällsutvecklingen i sin helhet och tidigare avtalsrörelser visar att de krav som LO drivit har varit rimliga. Näringslivet har kunnat komma igen, människor har kunnat anställas och ägarna har fått utdelning.

LOs samordnade krav i årets avtalsrörelse är balanserade och håller för den utveckling vi förutspås ha i samhället de närmsta åren.