Arbetstillståndsreform med medvetna brister

avatar

Regeringens arbetstillståndsreform från december 2008 framstår allt mer som det praktfiasko vi hela tiden varnade för. Nu senast har vi i en följetong i SVT och Uppdrag Granskning kunnat följa ödet för de skogsplanterare från Kamerun som lockades till Sverige med fagra löften. Detta varnade vi för redan innan reformen trädde i kraft. I LOs remissvar från november 2007 skriver vi bland annat:

”Ett enkelt men likväl viktigt medel i syfte att garantera villkor enligt svensk praxis vore att göra arbetserbjudanden till juridiskt bindande anställningsavtal. På så sätt minskar risken för att beslut om arbets- och uppehållstillstånd tas på felaktiga grunder och att de verkliga arbetsvillkoren är sämre än vad som angavs i erbjudandet. Det är viktigt att de grundläggande villkoren, exempelvis lön och andra ersättningar, framgår direkt av avtalet så att arbetstagaren känner till villkoren. Att bara hänvisa till gällande kollektivavtal eller liknande är inte tillräckligt”

Detta är ett krav vi fortsatt att föra fram. Migrationsminister Billström har under hela tiden haft en annan åsikt. Hans tonläge har varit allt annat än resonligt. Han har ju istället kommit med direkt osakliga påstående och påhopp. Som här i en debattartikel i DN. Där han bemötte våra politikförslag med att vifta med ”protektionistflaggan”. Billström skrev då: De stoppade den framgångsrika arbetskraftsinvandring som Sverige hade fram till början av 1970-talet. De kommer alltid att ta enskilda ärenden som intäkt för att ifrågasätta arbetskraftsinvandring som sådan. Låt mig vara tydlig med att de aldrig kommer att vinna mig för sitt synsätt.

Räcker inte det har Billström även använt än fulare tillmälen. Som här i Expressen.

LOs förslag är inte komplicerade, i huvudsak handlar det om att stärka arbetstagarnas ställning mot arbetsgivarna och undvika konkurrens arbetstagare emellan.

Återinför den opartiska myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen

Arbetstillstånd ska inte vara knutet till viss arbetsgivare eller visst yrke

Endast juridiskt bindande anställningsavtal ska ligga till grund för arbetstillstånd

En lagfäst obligatorisk seriositetsgranskning av arbetsgivaren och arbetserbjudandet

Förslagen finns där, nu handlar det om den politiska viljan. Eller kanske vad den politiska viljan vill. Jag tror nämligen inte att den i det här fallet är intresserad av att stärka arbetstagarna på arbetsgivarnas bekostnad. Trots allt var ju regelverket beställa av arbetsgivarna.

Etiketter: