Medborgarinitiativ för rätt till långtidsvård

avatar

I onsdags arrangerade den europeiska pensionärsorganisationen FERPA och S&D-gruppen i Europaparlamentet en konferens som uppstart inför en kampanj för ett medborgarinitiativ för rätten till långtidsvård. Det handlar om vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Konferensen samlade cirka 600 deltagare, mestadels pensionärer, från många länder i Europa. Bland talarna fanns kommissionär Andor (med ansvar för arbetsmarknad och sociala frågor) och Europafackets konfederala sekreterare Claudia Menne.

Allt fler lever allt längre, och bland de äldre blir det allt fler som behöver långtidsvård i många år. 80% av vården och omsorgen utförs av informella vårdgivare, det vill säga mestadels familjemedlemmar, som gör detta utan betalning. Ansvaret för vård och omsorg påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta för många, varav de flesta är kvinnor.
I dessa tider när de flesta regeringar skär ner anslagen till välfärden, hotas den offentliga finansieringen av långtidsvård, samtidigt som behoven växer.
Därför kräver intitiativtagarna att alla i EU som lider av funktionsnedsättning eller annan försvagad hälsa, som kräver långtidsvård, ska ha rätt till en garanterad vård med kvalitet. Detta handlar om värdighet. Därför uppmanas kommissionen att vidta alla åtgärder för att säkerställa att rätten blir verklig i alla medlemsstater, utifrån nationella förutsättningar.

Claudia Menne från Europafacket tog upp kvinnoperspektivet på frågan.
Hon sade att vi måste säkra tillräckliga resurser för vård- och omsorgssektorn, för att klara kvaliteten för vårdtagarna och även anständiga anställningsvillkor för personalen. De system som bygger på att vård och omsorg utförs i familjen bygger på obetalt arbete, främst av kvinnor. Därtill växer användandet av ”grå” arbetskraft i form av hushållsanställda från tredje länder, för att ta hand om äldre och långtidssjuka i hemmet. Dessa arbeten måste formaliseras och Claudia påminde om att ratificera och efterleva ILOs konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter, som antogs för två år sedan, men som de flesta länder ännu inte har ratificerat och heller inte lever upp till.
Frågan om rätt till långtidsvård hänger alltså samman med vårt åldrande samhälle, men också rätten till anständiga arbetsvillkor i utpräglat kvinnodominerade arbeten.

Etiketter: , , , , , ,