Minsta medlemstappet för LO på 17 år

avatar

Tjena!

Jag heter Jonas Ivman och jobbar som ombudsman på LO, jag ansvarar för LOs arbete med organisering medlemsvärvning. Det är om detta jag ska blogga om här.

Minsta tappet sen 1996
LOs 14 förbund tappade sammanlagt 15 321 medlemmar under 2012, det är en minskning på – 1,02%. Det är det minsta procentuella tappet på 17 år (1996). Vid årsskiftet hade LO-förbunden 1 486 964 medlemmar.

Att LO fortfarande tappar medlemmar är djupt oroande och måste tas på största allvar. LO och förbunden måste fortsätta sitt långsiktiga arbete med att vända medlemssiffrorna och visa skillnaden med medlemskap i facket.

Siffrorna från 2012 visar att flera LO-förbund är på väg åt rätt håll med sitt organiseringsarbete, fyra av förbunden gick plus. Handels, Kommunal, Transport, Musikerna.

Det är glädande att TCO och SACOs förbund generellt går framåt, det är viktigt för den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Samtidigt är förutsättningarna fortsatt djupt orättvisa mellan de tre fackliga centralorganisationernas förbund. Inte minst reglerna av differentierade avgifterna till A-kassorna. Även den stora ökning av otrygga korta visstidsanställningar gör det generellt svårare för LO-förbunden att värva medlemmar och behålla dem.

Dagens och morgon dagens löntagare behöver trygghet både i livet och arbetslivet, tyvärr är vi i facket rätt ensamma om vilja ge dem det.

Etiketter: , , ,