Ungdomsarbetslösheten nu 26,6 procent – eller är den bara 5,8 procent?

avatar

Enligt senaste SCB-statistiken är 26,6 procent av Sveriges ungdomar arbetslösa. I antal motsvarar det 163.000 ungdomar i åldern 15-24 år (AKU kv1 2013).

Mer än var 4e ungdom är alltså arbetslös. Katastrof! Kan det verkligen vara sant?

Nej, det är det givetvis inte.

Det räcker med att granska SCBs tabeller lite mer noga så framgår att det inte är 26,6 procent av alla ungdomar som är arbetslösa utan det är 26,6 procent av de ungdomar som ingår i arbetskraften. Och i arbetskraften ingår endast hälften (50,2 procent) av alla ungdomar. Det innebär att det snarare är 13,2 procent av alla ungdomar i åldern 15-24 år som är arbetslösa.

Vips så har ungdomsarbetslösheten därmed halverats.

13,2 procent är dock även det en oroande hög nivå och i antal motsvaras den alltjämt av 163.000 arbetslösa ungdomarna. Ytterligare granskning av SCBs tabeller visar dock att 93.000 av dessa är heltidsstuderande, det vill säga studenter som söker ett extrajobb för att dryga ut studiebidraget. Om dessa 93.000 studenter räknas som just studenter, och inte som arbetslösa, så återstår 71.000 ungdomar som är arbetslösa på ”riktigt”. Dessa 71.000 ungdomar motsvarar 5,8 procent av alla ungdomar.

Vips så har ungdomsarbetslösheten därmed minskats med nästan 80 procent, från katastrofala 26,6 procent till betydligt mer handerbara 5,8 procent. Och detta bara genom lite kreativ läsning av SCBs tabeller.

Nu är varken 5,8 eller 26,6 procent särskilt relevanta mått på dagens ungdomsarbetslöshet och när det exempelvis diskuteras utformning och storlek av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan de vara direkt missvisande.

Då är 11,5 procent en betydligt mer relevant siffra, det vill säga andel arbetslösa 15-24 åringar i arbetskraften EXKLUSIVE heltidsstuderande.

Varför SCB inte vill publicera denna siffra i klartext i sina aku-tabeller är ett mysterium.

Etiketter: , , , ,