LOs förslag för en bättre a-kassa och forskning som Moderaterna missat…

avatar

Idag har LO på DN Debatt presenterat tre förslag för en bättre a-kassa och fler i arbete.

Det är förslag som kommenterats på många håll i media och som också tagits upp i en artikel i Dagens Arena där den moderata riksdagsledamoten och tillika ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Elisabeth Svantesson, uttalar sig.

Hon understryker att det är viktigare att skatten sänks för de som arbetar än att ersättningen höjs för de som är arbetslösa. Då ska man komma ihåg att ersättningsnivån inte höjts sedan 2002 och att det bara är 10 procent av de som har a-kassa som kommer upp i 80 procent av det de hade i lön när de arbetade.

Sedan är det kanske mer förvånande att Elisabeth Svantesson inte tagit del av OECDs rapport som hänvisar till forskning som visar att sänkt a-kassa inte leder till lägre arbetslöshet. Eller rättare sagt så säger hon att hon inte vet vilken forskning som LO tagit del av.

Men här är den i OECDs Employment Outlook 2006 och lite mer lättillgängligt i Marika Lindgren Åsbrinks blogg.

Andra bloggare som skrivit om LOs a-kasseförslag:

Röda Berget citerar Ola Möller som skriver:

Dock tror jag att frågan om a-kassan är lika mycket en anständighets- och legitimitetsfråga som det är en jobb- och ekonomisk fråga. Förra hösten var den här frågan uppe på tapeten i allra högsta grad. Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Magdalena Andersson talade då med emfas om a-kassans efterfrågestimulerande effekt. Att sänka ersättningsnivåerna till människor i utsatta situationer gör att köpkraften minskar radikal och det i sin tur slår både mot tillväxten och statens finanser. Därmed slår det också direkt mot jobben. När vi nu börjar vänja oss vid låga ersättningsnivåer och höga arbetslöshetsnivåer så kan man inte annat än nicka instämmande i Anderssons analys. Frågan om a-kassan är alltså helt avgörande för hur den svenska ekonomin ska klara sig. Därmed blir den avgörande för bekämpningen av arbetslösheten. Ett bidrag eller en försäkring är alltså inte bara till för den enskilde. Det stimulerar hela ekonomin vilket gynnar oss alla.

Peter Högberg skriver:

Den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen har en syn på att med sänkta ersättningar ska folk ge sig ut och finna jobb. En grundsyn på att individerna är lata är det som råder. Men om så var fallet och den flykt från A-kassan som gjorts borde arbetslösheten vara kraftigt reducerad och inte som nu skyhög.

Claes Krantz skriver:

A-kassan i den mån man överhuvudtaget kan få a-kassa är så dålig att majoritet av de som finns i den saknar en fullgod försäkring. Arbetsförmedlingen fungerar inte och lägger majoriteten av resurserna på annat än förmedling av arbete och förbereda arbetssökande så de är redo att ta arbeten.

Etiketter: , ,