Flyktingar från Syrien – välkommet besked från Migrationsverket

avatar

Konflikten i Syrien är inne på sitt tredje är. Ett folkligt missnöje mot ett diktatoriskt ledarskap har övergått till inbördeskrig. I likhet med andra inbördeskrig är det civilbefolkningen som drabbas. FN uppskattar det totala antalet döda till mer än 100 000. Människor tvingas på flykt. De flesta flyr till grannländer som Turkiet, Jordanien och Libanon. Andra söker sig längre bort. En rännil når Sverige. Hittills ca 15 000 människor. Idag bestämde Migrationsverket att alla flyktingar från Syrien ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Så var det inte tidigare. Tidigare har hälften fått permanenta uppehållstillstånd. Den andra hälften har fått ett treårigt uppehållstillstånd. Det har inte varit en bra ordning. Jag ser två skäl. Vi ska inte ha människor som lever på undantag i Sverige. Det är ett otryggt liv. Ofta direkt nedbrytande. Vi måste ha ett asylsystem som respekterar människors skyddsbehov fullt ut. LO förordar alltid permanentat uppehållstillstånd, oavsett migrationsslag. Den enes undantag blir någon annans övertag. Inte sällan på arbetsmarknaden. För det andra, och det har vi uppmärksammat tidigare, innebär ett permanent uppehållstillstånd att splittrade familjer kan återförenas i Sverige. Ett treårigt tillfälligt uppehållstillstånd utgjorde ingen grund för familjeåterförening. Skulle hela familjen leva tillsammans i Sverige fick alla i familjen göra den svåra resan in i ett hårdbevakat schengenområde och upp igenom Europa. Gömda och inte sällan i händerna på flyktingsmugglare. Det är en resa vi helst ser att barn slipper göra. Vi hoppas att fler länder följer Sveriges väg.