Ta diskussionen – innan den uppstår

avatar

Idag hade LO premiär på en kort liten film. Den är naturligtvis gjord för att enkelt kunna spridas i sociala medier. Men inte bara så. Tanken är att den ska kunna användas som inledning på ett samtal om vardagsrasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Inte bara inom facket utan varhelst en sådan diskussion passar. Filmen är en del i vårt stora arbete – Alla kan göra något. Det är ett ambitiöst arbete. Mer om det här.

Arbetarrörelsen hävdar alla människors lika värde och lika rätt. Det har vi alltid gjort. Det var faktiskt där allt började en gång i tiden. Rätten för arbetstagare att organisera sig och bilda fackföreningar, kampen för allmän rösträtt, statarsystemets avskaffande alla var det ett resultat av strävandet efter alla människors lika värde och lika rätt.

LO är en idéburen och demokratisk organisation. Våra övergripande mål är att förbättra och bevaka våra medlemmars arbetsvillkor samt att motverka orättvisor. Det fackliga uppdraget handlar om att förhindra konkurrens mellan arbetstagare. Vi har en enighet om villkoret och priset för arbetet. Det är en enighet som kommer till uttryck i kollektivavtalet, där alla människors lika värde och rätt är själva kärnan. Att hävda något annat än alla människors lika värde och lika rätt på arbetsmarknaden eller i samhället i övrigt är att underkänna facket som idé. Min uppmaning är därför lika viktig som självklar. Vill du stå upp för facket som idé och för kollektivavtalet – ta diskussionen om vardagsrasism, främlingsfientlighet och diskriminering vart än den uppstår. Ännu hellre – ta diskussionen innan det uppstår. Använd gärna filmen eller något annat av det målgruppsanpassade material du hittar här.

Etiketter: , , , , , , ,