Studenterna får öppna plånboken för Borg

avatar

Igår kom ett utspel av regeringen som av allt att döma handlade om att 1) täcka upp delar av ett budgetunderskott och 2) att sätta på sig allvarliga minen och ”ta ansvar”. Den korta sammanfattningen är att regeringen vill höja olika skatter med 9 miljarder för att täcka upp ett budgetunderskott på 87 miljarder som uppkommit för att de sänkt skatten med 140 miljarder. Logiskt?

Ett av Anders Borgs förslag är att studiebidraget ska sänkas med 300 kronor i månaden. Det skulle totalt ge 800 miljoner till statskassan. För att Anders Borg har lånat för mycket ska nu studenterna tvingas låna ännu mer.

Studiemedlet är till för att alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar, ska kunna studera på högskolan. Det är ett sätt att verka för ett jämlikare samhälle med högre social rörlighet. Vi vet att det trots det är svårt i praktiken. Bland unga under 25 år med föräldrar som endast har förgymnasial utbildning, går knappt två av tio vidare till högre utbildning. Motsvarande siffra för unga med forskarutbildade föräldrar är drygt åtta av tio. Den sociala snedrekryteringen till högskolan biter sig fast.

Det är med den här typen av välkända siffror i ryggen som regeringen tycker att det är en bra idé att höja trösklarna till en akademisk utbildning. När skuldsättningen ökar och det inte finns tillräckligt med studentbostäder blir din möjlighet att studera på högskolan allt mer beroende av dina och dina föräldrars ekonomiska resurser. Det är en politik som får negativa konsekvenser för den enskildes möjlighet till högre utbildning och ett livslångt lärande men också för Sveriges tillväxt och position som en avancerad kunskapsekonomi.

Med andra ord: det duger inte.

Etiketter: , , , , ,