Arbetsgivare kan fortsätta missbruka arbetstillståndssystemet.

avatar

Idag presenterade Migrationsminister Billström och miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm lite fler detaljer i deras förslag om efterkontroller inom arbetstillståndssystemet. Vi kan kort konstatera att dom lovar runt men håller tunt. Förslaget kommer på inget vis att stärka utländska arbetstagare i Sverige.

Billström och Ferm skriver bland annat ”Nytt blir att arbetsgivare på begäran ska lämna uppgifter om anställningsvillkor till Migrationsverket. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. En arbetsgivare som lämnar osanna uppgifter eller förtiger sanningen gör sig skyldig till brott och kan dömas till straff enligt bestämmelser i brottsbalken.” Det låter som om det kommer bli brottsligt att lova schysst lön vid ansökan för sedan reducera lönen till ett par tusenlappar. Men det är missvisande. Det som blir straffbart är att för Migrationsverket uppge att arbetsvillkoren är ok fast de inte är det. Arbetsgivare som är ”ärlig” vid migrationsverkets efterkontroller klarar sig alltså. Kollektivavtalsenlig lön? Nej fan! Hon sover på golvet vid städvagnen och arbetar 80 timmar i veckan för småpengar. Jaså, åker hon ut! Men jag klarar mig väl? Bra!

Billström och Ferm påstår att förslagen ”balanserar maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De innebär avskräckande effekter och väsentliga hinder för oseriösa arbetsgivare att tjäna pengar på att utnyttja andra människor” Jag har svårt att se hur ett utvisningsbeslut kan beskrivas som något som balanserar ett maktförhållande.

Det huvudsakliga problemet med efterkontroller är alltså att kontrollerna i första hand syftar till att Migrationsverket efter det att arbetstagaren kommit till Sverige ska kunna leta efter, upptäcka och utvisa arbetstagare som arbetar till undermåliga arbetsvillkor. Migrationsverket gör inte efterkontroller för att utnyttjade arbetstagare ska kunna få upprättelse – utan för att de ska kunna utvisas. Oavsett vem som bär skulden för att anställningen inte lever upp till kraven i regelverket blir resultatet detsamma – arbetstagaren med eventuell familj riskerar att få lämna Sverige.
Det är inte bara djupt orättvist utan innebär också troligtvis att Migrationsverkets efterkontroller kommer att ske utan bistånd från den anställde.
Lättaste sättet för en arbetsgivare att klara Migrationsverkets kontroller är att låta bli att svara på verkets brev. Den som inget uppger har inte ljugit och kan inte heller straffas.

Problemen och svagheterna i 2008 års reform är omfattande och av olika karaktär. Men de har alla en sak gemensamt – det är alltid den enskilde arbetstagaren som får ta smällen. Arbetslöshet, sjukdom, skada, undermåliga arbetsvillkor kan medföra att arbetstillståndet dras in eller att en förlängningsansökan inte går igenom. Även om arbetsgivaren uppenbarligen brutit mot utfästelserna i arbetserbjudandet är det arbetstagaren som får ta konsekvenserna. Arbetstagarens perspektiv och intressen måste beaktas och återspeglas i lagstiftningen. Konsekvenserna för arbetstagaren och eventuella medföljande familjemedlemmar måste begränsas.

För att garantera att arbetskraftsmigranter får löner och arbetsvillkor i nivå med alla andra på svensk arbetsmarknad måste vi ha ett rättssystem som garanterar detta redan vid gränsen. LOs bestämda uppfattning är att det inte räcker enbart med bevakning och kontroller i efterhand.
Det hoppas vi att allt fler inser. Under tiden kan arbetsgivare utan risk för straff fortsätta lura och utnyttja arbetstagare.

Etiketter: , , , ,