Svenska kollektivavtal måste gälla för alla som arbetar i Sverige

avatar

På söndag är det val till Europaparlamentet. Då är det också exakt fyra månader sedan jag inledde min krysskampanj, med stöd av fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport. Jag har på heltid, sex dagar i veckan, rest runt i hela landet, från Norrbotten till Skåne och besökt arbetsplatser. Jag har haft fantastiska möten med stolta och yrkesarbetande människor i LO-förbunden. Deras berättelser har stärkt mig i min övertygelse om behovet av lika villkor – att svenska kollektivavtal måste gälla för alla som arbetar i Sverige.

Många av dem jag träffat har vittnat om en allt mer pressad situation på grund av osund konkurrens. De delar alla samma förfäran och ilska över att människor inte behandlas lika. Att man diskrimineras på grund av sin nationalitet. Att arbetstagare ställs mot arbetstagare i företagens vinstjakt på EU:s inre marknad.

Jag har åkt lastbil med chaufförer som beskrivit hur de helt utmattade tvingats pressa sig till sitt yttersta för att få behålla jobbet. Jag har talat med poliser som redogjort för det moderna slaveriet på vägarna. Jag har besökt hamnar och med egna ögon sett utländska chaufförer som utan lön i väntan på en körning tvingas bo i sina hytter, laga mat på triangakök utan att ha tillgång till toalett eller dusch.

I byggbodarna har byggnadsarbetare, elektriker och montörer berättat om orättvisorna på arbetsplatsen. Hur de arbetar sida vid sida med arbetstagare utstationerade från andra EU-länder, med minimilön, undermåliga villkor och dålig skyddsutrustning.

Jag har träffat städare som vittnat om hur de blir mobbade för att de är medlemmar i facket, men som inte vågar protestera av rädsla att förlora arbetet. Jag har träffat målare och hårfrisörer som är oroliga för sin arbetsmiljö. Medlemmar i Kommunal och Handels har berättat om hur de tillfälliga anställningarna och otryggheten ökar.

Den verklighet jag har mött går inte att finna i Moderaternas valdebatt. De avfärdar problemen och anklagar alla som kräver likabehandling av arbetstagarna och svenska löner och villkor på svensk arbetsmarknad för protektionism.

Toppnamnet i valet, Gunnar Hökmark, kampanjar för ett ”frihetens Europa”. Men vad står denna frihet egentligen för? Svaret finner man i den politik som förts under 15 års borgerlig styre i EU:s institutioner och 8 år i Sverige. Det är friheten för företagen på EU:s inre marknad att konkurrera med löner och arbetsvillkor. Friheten för huvudentreprenörer att se mellan fingrarna när underleverantörer inte betalar ut lön eller fuskar med intyg. Friheten för utländska åkeriföretag att strunta i EU-regler och svenska kollektivavtal. Friheten för småföretag att inte behöva följa EU:s arbetsmiljölagar. Friheten för svenska arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra.

Moderaterna slåss för marknadernas frihet. Socialdemokraterna prioriterar människors frihet. Denna frihet förutsätter jämlikhet. Alla människors lika värde. Rätten att behandlas som alla andra, att få samma lön och villkor som arbetskamrater som utför ett likvärdigt arbete. Oavsett var man kommer ifrån. Oavsett om man har flyttat till Sverige för att jobba eller om man är utstationerad här under kortare tid.

Europaparlamentet spelar en central roll i dessa frågor. Vid det förra valet till Europaparlamentet röstade bara var tredje LO-medlem. Jag är övertygad om att det blir fler som röstar denna gång. När jag på möten, torg och arbetsplatser pratar med medlemmarna om hur EU verkligen påverkar vår vardag och arbetsliv har jag känt en ökad vilja att delta i valet.

Jag har varit tydlig med vad jag vill uträtta i Europaparlamentet. Om jag blir invald kommer jag att kämpa varje dag för att stoppa fortsatt avreglering, social dumpning och försök till att underminera arbetstagarnas rättigheter och arbetsmiljö.

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Därför måste den svenska lex Lavallagen rivas upp och ett socialt protokoll införas i EU:s fördrag som fastlägger att grundläggande fackliga fri- och rättigheter går före ekonomiska friheter på den inre marknaden. All EU-lagstiftning bör garantera kollektivavtal och likabehandling av arbetstagare. Ett huvudentreprenörsansvar ska införas i alla branscher och led. En europeisk yrkesinspektion bör inrättas för närmare samarbete mellan nationella myndigheter och ha ansvar för ett register över de företag som bryter mot regler och kollektivavtal. Oseriösa företag bör sanktioneras och uteslutas från offentlig upphandling. Åkerinäringen ska ha konkurrensneutrala villkor och reglerna för tillfälliga internationella vägtransporter måste skärpas. Dessutom måste EU satsa betydligt mer i arbetsmiljöarbetet. Det behövs nya EU-regler kring bl.a. cancerframkallande ämnen och belastningsskador.

Att Moderaterna likställer kampen för lika villkor med protektionism är oerhört provocerande. Det borde inte bara få hela den svenska arbetarrörelsen utan alla som tror på människors lika värde att gå och rösta i valet till Europaparlamentet på söndag.

Rösta på Socialdemokraterna. Rösta för ordning och reda på arbetsmarknaden. Och för den självklara principen att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige!

Johan Danielsson (S), kandidat till Europaparlamentet på plats 10