Visst drev moderaterna krav om övergångsregler

avatar

Söndagens (18/5) Agenda innehöll en debatt mellan socialdemokraternas Marita Ulvskog och moderaternas Gunnar Hökmark. Det hettade till när Ulvskog påminde Hökmark om att moderaterna visst förordade övergångsregler i samband med EUs utvidgning 2004.

När nya medlemsländer ansluter till EU medför det att de i princip över en natt måsta underkasta sig EUs mycket omfattande regelverk. Det kan vara svårt. Av praktiska skäl är det inte möjligt att allt ska gälla från början. Kostnader och störningar kan bli för stora. Därför finns det alltid så kallade övergångsregler. Dvs andra jämkande regler som ska gälla under en övergångsperiod. Ur huvudet vill jag minnas att Polen vid sin anslutning 2004 bla under en övergångsperiod kunde fortsätta att ha undermåliga reningsverk i bruk runt östersjöområdet.
Mest uppmärksamhet vid utvidgningen 2004 kom dock att ägnas åt det system med övergångsregler som fanns för arbetskraftens fria rörlighet. Under som mest 7 år (2+3+2) hade både nya och gamla medlemsländer möjlighet att begränsa den fria rörligheten av arbetstagare.
Sverige kom att bli den ett av få länder som inte använde sig av dessa övergångsregler. Tillsammans med Storbritannien och Irland. Vägen dit var dock inte spikrak. LOs styrelse fattade ett enhälligt beslut att inte förorda någon övergångsperiod. I den svenska riksdagen fanns dock en majoritet för övergångsregler. Att riksdagen ändå till slut röstade nej berodde på att partierna inte kunde enas om hur övergångsreglerna skulle se ut. Och vilket problem de skulle lösa.
Lite förenklat kan man väl beskriva det som att Socialdemokraterna ville behålla de nationella reglerna om arbetstillstånd. Därigenom menade man att man skulle undvika eventuella störningar på arbetsmarknaden och inom välfärdssektorn.
Moderaterna (och halva folkpartiet ) drev inte krav om arbetstillstånd. Moderaterna ville hellre kalla det arbetsintyg . Det innebar att moderaterna ville att riksdagen skulle införa regler som sa att medborgare från de nya medlemsländerna inte fick bosätta sig i Sverige om de inte kunde visa att de kunde försörja sig och sina familjer. Regler som skulle gälla medborgare från Polen Baltikum och fyra andra nya medlemsländer. Men inte gamla EU, dvs Tyskland, Frankrike, Holland osv. Ett solklart fall av övergångsregler alltså. Dessutom tycks det helt vara motiverat av rädsla för social turism.
Moderaterna (inkl Hökmark och Reinfeldt) skriver i partimotionen bland annat

”Den fria rörligheten kan öppna för ett utnyttjande av de svenska bidragssystemen på ett sätt som inte har varit avsikten med bidragen.”

”Enligt rådets direktiv 68/360/EEG skall en EU-medborgare beviljas uppehållstillstånd om han kan uppvisa ett giltigt identitetskort samt en bekräftelse på anställning från arbetsgivaren eller ett anställningsintyg. När det gäller de aktuella åtta nya medlemsländerna förordar Moderaterna att Sverige därtill skall ställa krav på att arbetstagaren kan försörja sig och eventuellt medföljande anhöriga genom eget arbete.”

”Inga socialbidrag skall utbetalas till EU-medborgare som söker arbete i Sverige.”

Moderaternas förslag om övergångsregler tog inte sikte på utnyttjade arbetstagare, osund konkurrens eller undermåliga arbetsvillkor. Omsorgen handlade om de egna skattepengarna. För längre än så sträcker sig inte det moderata försvaret av fri rörlighet för arbesttagare.

När moderaterna också skriver ”De svenska systemen är skapade för att underlätta barnfamiljers ekonomiska situation givet det svenska skattetrycket och kostnadsläget. Det är därför det uppkommer risk för utnyttjande om förmånerna väldigt enkelt och lättvindigt kan exporteras till familjemedlemmar bosatta i EU-länder med ett väsentligt lägre löne- och kostnadsläge.”

Ja då påminner det en hel del om den retorik vi brukar höra från James Cameron.

Etiketter: , , , , , ,