#BLINÅT

avatar

YRKES-SM FÖR ALLA SOM VILL #BLINÅT
Den 14–16 maj 2014 arrangeras de svenska mästerskapen i yrkesskicklighet där både tävlings- som uppvisningsyrken inom bygg, design, industri, it, service, teknik och vård deltar. Platsen är Umeå och arenan är Nolia. Under tre dagar tävlar Sveriges yrkesskickligaste ungdomar i ca 40 olika yrkesgrenar på Yrkes-SM; Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkes­utbildningar. På Yrkes-SM, som arrangerats vartannat år sedan 2004, deltar och tävlar hundratals ungdomar. Senast kom drygt 20 000 ungdomar för att se och låta sig inspireras inför sina studie- och yrkesinriktningar och för att få chansen att se och prova på och ”bli nåt” istället för att bara halka in på nåt!

Yrkes-SM anordnas av WorldSkills Sweden

VAD ÄR WORLDSKILLS SWEDEN?
WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

VÅRT MÅL ÄR ATT …
höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkesutbildning inom bl a bygg, industri, teknik, it och service.

DET GÖR VI GENOM ATT …
förändra bilden av yrkesutbildningar och den framtida arbetsmarknaden.
Teknik- och industriyrken är t ex inte längre repetitiva enligt en traditionell bild. En CNC-operatör hanterar utrustning för flera miljoner, kan ligga direkt uppkopplad mot en beställare någonstans i världen och både programmerar och är delaktig i utvecklingen.

VAD GÖR WORLDSKILLS SWEDEN?
Uppdraget WorldSkills Sweden har, att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar, uppnås bl a genom att anordna och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det svenska Yrkeslandslagets deltagande i WorldSkills Competition (världsmästerskap) och EuroSkills, (europamästerskap).

DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN!
Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken men allt för ofta saknas det intresserade ungdomar eller ungdomar med rätt kompetens att anställa. Att Sverige har välutbildad arbetskraft i tillräcklig mängd är avgörande för arbete och välstånd. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs bra och rätt kompetens. Sveriges arbetsgivare behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetslivet så viktig. Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. En bra yrkesutbildning ger goda förutsättningar för det. Med dessa ingångsvärden bildades WorldSkills Sweden.

Jonas Ivman
LOs lagledare för Sveriges Yrkeslandslag i EM och VM.l

Etiketter: , , , ,