ILOs övervakningsmaskineri är i gungning efter förnyad attack från arbetsgivarna

avatar

Ombudsmannen Keth Thapper på LOs internatinella enhet är en av de som deltar vid ILOs arbetskonferens.

Hon rapporterar att ILOs övervakningsmaskineri är i gungning efter förnyad attack från arbetsgivarna på årets arbetskonferens i ILO.

Den sedan mer än 50 år utarbetade rättspraxis när det gäller strejkrätten som en integrerad och accepterad del av konvention 87 om föreningsfriheten och föreningsrätten erkänns inte av arbetsgivargruppen i ILO.

Någon global strejkrätt vill de absolut inte ha. I många länder är strejkrätten en del av grundlagen, så också i Sverige, men i många länder är det inte så. Tvärtom kämpar facken för hyggliga villkor mot fientligt inställda arbetsgivare och tyvärr ställer sig många regeringar på företagens sida, vilket är oförsvarligt. ILOs så kallade kärnkonventioner, som vi kallar de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, utgör de grundläggande rättigheter som måste gälla på världsnivå för samtliga löntagare.

Att några har dessa rättigheter och andra inte leder till en nedåtgående spiral där löntagare ställs mot löntagare i ett race to the bottom. För LOs del betyder det att vårt fackliga löfte inte kan följas. Frågan om strejkrätten måste lösas så snart som möjligt.

ILOs styrelse har diskuterat den i ett par år redan och diskussionen fortsätter. Sverige och övriga Norden måste vara aktiva. Efter riksdagsvalet bör den nya regeringen ta ett initiativ att bjuda in till ett nordiskt trepartsmöte med målet att Norden ska bidra med konstruktiva förslag på hur denna tvist kan lösas.

Etiketter: , ,