Man ska ha husvagn – men bara om man är tjänsteman

avatar

Klassamhället lever kvar i såväl arbetsliv som fritid. I arbetslivet blir löneskillnaden allt större och  medellönen är nu drygt 10.000 kronor högre för tjänstemän än för arbetare. Denna löneskillnad påverkar i sin tur vår fritid vilket framgår av LO-rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän. Där framgår att nästan var tredje arbetare, 30 procent, har varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn det senaste året. Bland tjänstemän gäller detta 14 procent. Klasskillnaden i semestervanor är därmed lika stor idag som för 30 år sedan, då SCB började undersöka våra semestervanor (ULF/SILC).

Åren efter finanskrisen ökade andelen arbetare som varken gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus eller husvagn kraftigt, från 27 procent år 2007 till 32 procent år 2011. Därefter har andelen minskat något till 30 procent år 2013. Tjänstemännens semestervanor har däremot endast påverkats marginellt av finanskrisen då andelen mestadels legat strax under 15 procent senaste åtta åren.

Rapporten visar även stora klasskillnader i andra fritidsvanor som exempelvis att läsa böcker, gå på teater, motionera eller använda dator. Hela 40 procent av arbetarna och 19 procent av tjänstemännen läser aldrig böcker, 22 procent av arbetarna och 9 procent av tjänstemännen använder aldrig dator och 17 procent av arbetarna och 10 procent av tjänstemännen motionerar aldrig.

Våra semester- och fritidsvanor speglar alltså villkoren i arbetslivet. De med de lägsta lönerna, tyngsta jobben, obekväma arbetstiderna och osäkra anställningsformerna är även de som har minst möjlighet att förgylla sin semester med en resa, ett fritidshus eller en husvagn.

 

Etiketter: , , , ,