Tvinga friskolorna att samverka

avatar

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut även om värmen ännu dröjer sig kvar. Det har trots valår varit ganska lugnt på den utbildningspolitiska sidan, även politiker och byråkrater behöver semester, men förra veckan såg vi två utspel som var intressanta, om än på olika sätt. Svenskt Näringsliv och Socialdemokraterna var båda ute i frågan om reglering av friskolor.

Svenskt Näringslivs artikel handlar mest om hur bra det är med vinstdrivande skolor och att det gynnar alla elever. När det kommer till regleringar för de fram att det ska vara lag på att skolor ska säga till innan de går i konkurs så att eleverna kan erbjudas plats på andra skolor i närområdet. De friskolor som ger yrkesprogram ska också upprätta någon typ av fond för eventuella resekostnader för eleven.

Att respondera på dagens situation – där vi har företag som årligen plockar ut över hundra miljoner i vinst samtidigt som de betalar försvinnande lite i skatt – med att vinstdrivande friskolor är en succé för det allmänna är stötande. För det går inte att bortse ifrån att en del av vinsten görs samtidigt som utbildningen på sina ställen håller usel kvalitet, betygsinflationen drivs på och lärarlöner och personaltäthet hålls nere.

Att respondera på dagens situation – där tusentals elever går på sommarlov utan att veta om de finns någon skola att återvända till (som i fallet med JBs stora konkurs förra året) – med att skolorna måste berätta att kommer gå i konkurs är inte bara otillräckligt utan direkt uppseendeväckande.

Att hävda att införandet av de fria skolvalet har gynnat alla elevgrupper är att bortse ifrån de gedigna studier till exempel Skolverket gjort beträffande den försämrade likvärdigheten i svensk skola.

Socialdemokraterna å sin sida lägger fram fem förslag till skärpt reglering där det viktigaste handlar om ett samarbetsavtal mellan kommunen och utbildningsanordnaren. Avtalet ska rymma vad som händer med eleverna vid eventuell skolnedläggning, hur skolan kan bidra till minskad segregation och hur arbetet med dimensionering av utbildningsplatser ska bedrivas.

Det är kommunen som finansierar skolan. Det är också den som har ansvar för att alla kommunens barn får en bra utbildning. Ska man kunna ta ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar måste det också finns verktyg för det. Idag kan en friskola etablera sig var som helst, utan något ansvar för helheten, och till exempel vägra vara med i kommunens uppföljningssystem. Det är bra att vi har friskolor som kan bidra till att driva den pedagogiska utvecklingen framåt men det fulla ansvaret för medborgarnas utbildning kan aldrig läggas i händerna på ett företag. Därför måste friskolorna i högre utsträckning inordna sig i de offentliga systemen och ha samverkansavtal, delta i uppföljning och återinvestera vinsten i skolan så de pengar som avsatts till utbildning alltid kommer eleverna till del.

Etiketter: , , , , , , ,