Lönegapet har minskat med en (1) procentenhet på 83 år

avatar

Depression, krugerkrasch och världskrig gjorde livet tufft i Sverige på 1930-talet och den genomsnittliga månadslönen för en  arbetare var endast 235 kronor. För en tjänsteman var månadslönen 342 kronor, 46 procent högre än för arbetaren, och klasskillnaden var tydlig (se LO:s Lönerapport år 2014).

En krona var dock mer värd på 1930-talet än idag och omräknat till 2013 års priser var månadslönen 6650 kronor för arbetare och 9681 kronor för tjänstemän, även det 46 procent högre för tjänstemän.

Efter andra världskriget kom dock industri och ekonomi igång ordentligt i Sverige och en allt starkare fackföreningsrörelse bidrog i högsta grad till att en stor del av de rikedomar som industrin genererade även kom arbetarna till del. Facken kämpade framgångsrikt i många år för rättvisa löner och minskad klasskillnad och idag har kampen resulterat i att månadslönen för en arbetare stigit till 24000 kronor. Reallönen har därmed ökat med 260 procent för arbetare de senaste 80 åren. Inte illa.

Tjänstemännen är dock inte långt efter med 250 procents reallöneökning och en månadslön på 34600 kronor.

Men vänta här nu. Då har ju lönerna ökat nästan lika mycket för arbetare och tjänstemän de senaste 83 åren. Då är ju klassklyfta och lönegap lika stora idag som på 1930-talet? Visst är det så. År 1930 var medellönen 46 procent högre för tjänstemän än för arbetare. År 2013 är den 45 procent högre. Lönegapet har alltså minskat med en (1) procentenhet. Ett ganska magert resultat, kan tyckas, efter 83 års facklig kamp för rättvisa löner och minskade klasskillnader.

Etiketter: , , , , , ,