52 procent tidsbegränsat anställda ungdomar – helt ok enligt lag och avtal

avatar

Den senaste statistiken visar att drygt 15 procent av alla anställda är tidsbegränsat anställda.
Bland arbetare är andelen högre, 20 procent.
Bland arbetarkvinnor är den ännu högre, 25 procent.
Och bland 16–24-åringar är den jättehög, 52 procent.
Detta är historiskt höga nivåer och de har ökat stadigt de senaste fem åren (se Anställningsformer år 2014).

Frågan är om detta är något att förfasas över?
Inte alls, tycker säkert någon, eftersom de senaste årens ökning kan förklaras med att antalet sysselsatta ökat i takt med att Sverige återhämtat sig efter finanskrisen år 2008. Att fler blir sysselsatta kan väl ingen förfasas över. Dessutom är ju 85 procent av alla anställda faktiskt fast anställda.

Och historiskt sett är drygt 15 procent tidsbegränsat anställda inte något unikt. Visserligen är det den näst högsta nivå som uppmätts, endast överträffad av 16 procent år 2007, men nivån har mestadels legat runt 13-15 procent hela 2000-talet.

Men att mer än varannan 16–24-åring är tidsbegränsat anställd är väl ändå förfärligt?
Jo, 52 procent kan onekligen tyckas vara i högsta laget men upp i åldrarna minskar andelen raskt och redan bland 25–29-åringarna är andelen mer än halverad till 25 procent och bland 45–64-åringarna är bara 6-7 procent tidsbegränsat anställda.

Men ska vi verkligen acceptera att 618 000 personer är tidsbegränsat anställda?
Jo, det får vi nog vackert acceptera utifrån de lagar och avtal som gäller idag. För enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är det helt ok för en arbetsgivare att använda tidsbegränsad anställning i upp till två år utan att ange någon som helst orsak till tidsbegränsningen. Allmän visstid kallas det.

Men går inte detta att ändra på?
Jo visst går det. Men det räcker nog inte med att stilla vädja till arbetsgivarna att självmant minska sitt användande av tidsbegränsad anställning. För ska andelen tidsbegränsat anställda minskas märkbart så är det ändring i LAS som gäller – eller i kollektivavtalen förstås. Då behövs det bara att LO-förbunden blir överens om vilka tidsbegränsade anställningar som ska vara tillåtna och sen samordnar styrkorna och avtalskraven inför avtalsrörelsen 2016. Svårare än så är det inte.

Etiketter: , , , , , , , ,