Nedgången för yrkesprogrammen fortsätter

avatar

Förra veckan kom ny statistik från Skolverket och det var i sanning dyster läsning. Andelen elever som börjar årskurs 1 på ett yrkesprogram minskar med ytterligare 1,2 procentenheter.

Sedan 2008 har andelen elever som börjar en gymnasial yrkesutbildning minskat från nästan 37 procent till drygt 27 procent. Det är oerhört anmärkningsvärt och kommer få stora konsekvenser för morgondagens arbetsmarknad. Redan idag visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät att företagen har svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft och just yrkesutbildade lyfts upp som en av de största bristkategorierna. SCB och Arbetsförmedlingen lyfter också upp den framtida bristen på yrkesutbildade i sina prognoser. I värsta fall kommer dessa prognoser nu att behöva revideras eftersom nedgången bara fortsätter.

Vad beror det då på att eleverna väljer bort yrkesutbildningarna? Det handlar om flera saker, inte minst utbildningarnas kvalité, men det är intressant att se att även om andelen sökande har gått ner sedan 2006 så finns det ett stort hack i kurvan i samband med att den nya gymnasieskolan, Gy 11, införs. Då tas också högskolebehörigheten bort från yrkesprogrammen. Eftersom det ännu inte finns en ordentlig utvärdering av reformen har Skolverket inte velat uttala sig om sambandet men tar nu bladet från munnen:

– Att färre går yrkesprogrammen kan bland annat bero på att många 15-åringar tycker att gymnasievalet är svårt och då väljer högskoleförberedande program för att hålla många dörrar öppna för fortsatta studieval, säger Skolverkets överdirektör Helén Ängmo.

När vi från LO kräver att behörigheten återinförs är det inte, som Björklund tycks tro, för att alla måste bli akademiker. Häromveckan stod det också klart, på DN Debatt, att en docent i Karlstad lider av den här vanföreställningen.  Låt mig därför vara mycket tydlig – det är inte för att nedvärdera yrkeskunskaper, sänka ribban för högskoleutbildning eller för att ”avlöva Sverige som industrination” som yrkesutbildningarna bör inkludera solida kunskaper i matematik, engelska och svenska. Det handlar om att skapa attraktiva yrkesutbildningar som många är intresserade av att söka, som ger en bra grund i ett mer krävande arbetsliv och som möjliggör vidareutbildning senare i livet. I förlängningen handlar det också om att trygga företagens kompetensförsörjning och därmed både tillväxt och välfärd.

Skolan kommer vara en central fråga även i den valrörelse vi nu har framför oss. Det känns väldigt tråkigt att många av de viktiga förslag för förbättrade yrkesutbildningar som fanns med i budgeten, till exempel ökat branschinflytande och högskolebehörighet till alla program, nu blir liggande. Förhoppningsvis inte längre än till en bit in på våren.

Här kan du läsa mer om hur LO och Socialdemokraterna vill vidareutveckla yrkesutbildningarna.

Etiketter: , , , , , ,