EUs utvidgning 2004 och social turism

avatar

I tisdags, den 27 januari, presenterade Fredrik Segerfeldt en rapport som han menar beskriver LOs inställning till och konsekvenserna av EUs utvidgning i maj 2004.
Här följer en kort kommentar till det Segerfeldt hävdar i rapporten.

LO delar inte utredningens bedömning att det föreligger någon allvarlig risk för ett otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemen.” Citatet är från juni 2003 och är inledningen på LO-styrelsens ställningstagande i frågan om social turism och övergångsregler när den debatterades som kraftigast inför EUs planerade utvidgning österut 1 maj 2004. Lite längre ner fortsätter det med ”LO stödjer inte utredningens förslag om åtgärder – så kallade övergångsregler.”

Det är glasklart. LO sa nej till övergångsregler och allt prat om social turism.

Ställningstagandet görs i samband med LOs yttrande över SOU 2002:116, den så kallade Rollén-utredningen. Alltså den statliga utredning som föreslog att Sverige under en övergångsperiod skulle begränsa arbetstagares fria rörlighet från 8 av de länder som ett år senare skulle in i EU.
LO styrelsens beslut var enhälligt. Dvs alla LOs medlemsförbund stod bakom ställningstagandet. Det var ett välgrundat beslut. Jag ledde den förbundsinterna arbetsgrupp som arbetat med frågan månader i förväg.

LO har bara gjort ett ställningstagande i frågan om social turism. Och det är den som jag återger här ovan. Ställningstagandet fick mycket uppmärksamhet eftersom krav om övergångsregler skulle komma att resas i riksdagen från Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Lars Lejonborg. LOs ställningstagande användes bland annat i riksdagen som argument mot de som såg faran i social turism och krävde övergångsregler. Se tex här (anförande 76 av Camilla Sköld Jansson (v)).
LO och Miljöpartiet skulle också komma att inleda förhandlingar om hur allt tal om social turism och övergångsregler kunna undvikas.
Även det rönte stor uppmärksamhet. Se här.
Och här.
Segerfeldt berättar i sin rapport initierat om det politiska spelet kring övergångsregler och social turism som föregick EUs utvidgning 2004. Han var där, han deltog och han minns. Det verkar därför otroligt att han helt har glömt bort LOs ställningstagande mot övergångsregler och mot talet om social turism.
När Segerstedt påstår att LO ”gav uttryck för och stöd till social turism-agendan” men också ”oroade sig för social turism” och till och med ”varnade” för social turism, så saknar han stöd för det. Han misstolkar, kanske rent av medvetet.

Överlag är hela rapporten ett utslag av klassisk halmgubberetorik. Dvs att påståenden, uttalanden och ställningstaganden förvrängs i syfte att förvilla. Ett exempel är när LOs dåvarande chefsekonom i ett resonemang nämner att EU kommer att utvidgas med länder vari det bor människor. Detta genom att i en debattartikel kort konstatera att ”Den första maj i år kan miljoner arbetstagare från de nya EU-länderna söka jobb och arbete inom hela EU” . Då vantolkar Segerfeldt. Helt plötsligt blir ett påpekande om medborgares rätt att röra sig fritt till påståenden om att ”LO varnade för stor invandring” eller att LO hade ”farhågor” om ”horder av östeuropéer som översvämmar svensk arbetsmarknad” till och med att ”Sverige skulle sköljas över av människor från länder med lägre levnadsstandard och lägre utbildningsnivå”. Dessa påståenden klarar Segerfeldt dock inte att belägga med några som helst källor. Naturligtvis. Dom är och förblir hans egna ord. Allt i syfte att förvilla läsaren.

LOs position att stå upp för arbetskraftens rätt till att såväl röra sig fritt som att garanteras goda villkor är den enda rimliga hållningen i en värld där vi strävar efter mer öppenhet. Att sätta lön eller villkor efter etnicitet eller födelseland är oacceptabelt i ett anständigt samhälle. Jag har förstått att alla inte tycker så. Ja att en del till och med blir provocerade.

I den efterföljande debatten har Segerfeldt efterfrågat bevis som stödjer våra påståenden att han har fel när han i rapporten återger LOs inställning till övergångsregler och social turism. Det har han nu fått. Hatten av om han erkänner det.

Etiketter: , ,