Bekväm utväg ur betygsdebaclet för Björklund

avatar

Spiken i kistan för betyg i årskurs 4 skrev jag för två veckor sen. För den som inte orkar läsa det blogginlägget kommer här en snabbgenomgång.

Forskning ger inget stöd för tidigare betyg, tvärtom för det med sig negativa effekter, och i princip alla tunga remissinstanser, från högskolor till lärarfack till elevorganisationerna till skolmyndigheter, har sagt nej till förslaget.

Sedan dess har även den i utbildningsfrågor kunniga kristdemokraten Lennart Bondesson varit ute och vädjat till sina allianskollegors förnuft. Sverigedemokraterna har också svajat. Det hela har dessutom utvecklats till en pinsamhet som Anna Kindberg Batra inte vill ta i med tång. Folkpartiet har suttit allt ensammare i båten och den tidigare hårdnackade allianslinjen verkade vara på väg att spricka När Folkpartiet dessutom sagt sig vara beredda att rösta med regeringen om vårdnadsbidraget och den tredje pappamånaden skulle man kunna tänka sig att de andra partiernas bredvillighet att baxa folkpartistiska förslag genom kammaren minskat.

Idag presenterade Gustav Fridolin och Jan Björklund ett förslag om en försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra som startar 2017 och omfattar 100 skolor. Det presenteras som en kompromiss men det är svårt att se vad den rödgröna regeringen fått i utbyte. Det är bara en försöksverksamhet, säger Fridolin, men riktigt så enkelt är det inte. Sakpolitiskt tenderar försöksverksamheter att bita sig kvar och det finns det också en symbolpolitisk aspekt, där Björklund just tagit en för honom mycket viktig seger.

Naturligtvis måste samtliga partier förhålla sig till det parlamentariska läget men man måste också förhålla sig till vilken politik som är bra för Sverige – i det här fallet, vad skapar förutsättningar för eleverna att lära sig mer och trivas bättre i skolan? Utifrån vad vi vet är det INTE betyg från årskurs fyra. Om folkpartiet lever i vanföreställningen att det är så – nå, låt dem möta de forskare som gått igenom 6000 artiklar i ämnet utan att hitta något stöd för tidiga betyg. Låt dem möta de elever vars företrädare sagt nej till förslagen, de båda lärarfacken som stark avstyrkt och de rektorer som inte tror det kommer tillföra någonting.

Regeringen legitimerar och genomför skolpolitik som inte vilar på vetenskaplig grund och som kort sagt ingen som arbetar inom skolan vill ha. Det är verkligen, verkligen inte bra.

Etiketter: , , , , ,