LO, SACO och TCO i gemensamt brev till arbetsmarknadsministern om sociala dialogens framtid

avatar

LO, SACO och TCOs ordförande har tillsammans skrivit ett brev till arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson.

I brevet skriver ordförandena tillsammans bland annat att det är välkommet att stärka den nationella sociala och nödvändigt i många av EU:s medlemsländer, men det kan inte kompensera för en så kraftig försvagning av den sociala dialogen på EU- nivå. Det är helt avgörande att resultatet av parternas förhandlingar respekteras till fullo.

Du kan läsa hela brevet här