Fackliga rättigheter ska stärkas i EUs fördrag

avatar

Under lördagen träffades de socialdemokratiska partiordförandena från Tyskland, Österrike och Sverige tillsammans med ordförandena för de tre fackliga centralorganisationerna LO, DGB och ÖGB.

Vid mötet antog men en överenskommelse där man åtar sig att gemensamt arbeta för att så snart som möjligt stärka fackliga rättigheter i EUs grundlag, fördraget.

Överenskommelsen finns att läsa i sin helhet på följande länk.

Helgens möte är ett steg i det långsiktiga arbete som LO har bedrivit under många år. Som en del av detta arbete presenterade LO och Socialdemokraterna i slutet av 2013 en överenskommelse om ett gemensamt förhållningssätt vid kommande ändringar av EUs fördrag. Slutsatsen var att vid en framtida ändring av fördraget, genom det så kallade ordinarie ändringsförfarandet, ska svensk arbetarrörelses stöd vara villkorat med en stärkning av fackliga rättigheter.

Nu fortsätter arbetet för att få fler att ansluta sig till överenskommelsen. De sex organisationerna kommer även fortsätta sitt gemensamma arbete för att utveckla konkreta förslag som kan förbättra situationen på den europeiska arbetsmarknaden i väntan på en ändring av fördraget.

Länk till LOs pressmeddelande från mötet.

Aftonbladet

Europaportalen