Populärversionen av Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

avatar

LOs rapport har blivit mycket uppmärksammad men är också omfattande. Det LO har gjort nu är att det tagits fram en kortare version som ändå tydligt tar fasta på det som det skrivs om i ursprungsversionen. Populärversionen av rapporten hittar du här: Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Etiketter: