Dags att skrota deltidsnormen

avatar

Arbetstider är nog det anställningsvillkor som tydligast visar skillnaden efter både klass och kön. Och inte helt oväntat är det arbetarkvinnor som avviker från övriga då drygt hälften, 53 procent, av alla kvinnliga arbetare jobbar deltid jämfört med 17 procent för manliga arbetare och 11 procent för manliga tjänstemän.

För kvinnliga tjänstemän är andelen deltidsanställda 30 procent. Även det en relativt hög andel men till skillnad från arbetarkvinnor så har de flesta kvinnliga tjänstemän en heltidstjänst i botten och har minskat sin arbetstid för vård av barn med stöd av föräldraledighetslagen. För arbetarkvinnor är den vanligaste anledningen istället att lämpligt heltidsarbete saknas.

Frågan är varför det främst är arbetarkvinnor som har svårt att få heltidsjobb. En förklaring kan möjligen vara att arbetsmarknaden är så könssegregerad och att i de sektorer där främst kvinnor jobbar har deltid blivit norm. Det gäller främst detaljhandel, vård, omsorg, hotell och restaurang där som mest närmare 70 procent av arbetarkvinnorna jobbar deltid. Med tanke på att dessa verksamheter pågår nästan dygnet runt så kan det framstå som ett mysterium varför det är så svårt att schemalägga heltidspass även för arbetarkvinnor.

Men ändring är på väg för nyligen enades LO-förbunden om ett långsiktigt mål där heltid ska vara norm för alla senast år 2028. Ett inte helt enkelt mål att uppnå på 12 år, kan tyckas, men gemensamma krafttag är vad som krävs om den djupt rotade deltidsnormen ska skrotas.

Läs rapporten om deltidsarbete genom att klicka här!

Etiketter: , , , , , , ,