EU måste införa ett socialt protokoll

avatar

LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag.

Kampen mot social dumping och den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för hela EU-samarbetet. Om vi inte kan säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete, i enlighet med de lagar och avtal som gäller där arbetet utförs kommer medborgarna vända sig emot det europeiska projektet.

Fortsatt stöd för fri rörlighet kräver anständiga arbetsvillkor för alla.

Det är därför viktigt att vi är fortsatt tydliga kring vårt krav på ett socialt protokoll. Det enda långsiktiga sättet att garantera respekten för fackliga rättigheter är att ändra EUs fördrag för att säkerställa att våra rättigheter aldrig kan underordnas företags kortsiktiga vinstintressen.

Det är glädjande att Europafacket på sin kongress i Paris beslutade att man inte kommer acceptera fler fördragsändringen, utan ett socialt protokoll finns med.

Men det räcker inte vi måste aktivt driva frågan mot våra regeringar och socialdemokratiska partier.

I Sverige slöt vi hösten 2013 en överenskommelse med det socialdemokratiska partiet där socialdemokraterna lovar att villkora sitt stöd till kommande större fördragsändringar med införandet av ett socialt protokoll.

För att bredda arbetet inledde vi i december 2014 ett gemensamt arbete tillsammans med DGB och ÖGB samt de socialdemokratiska partierna från Tyskland, Österrike och Sverige.

Under hösten 2015 så träffades vi på ordförande nivå i Wien och slöt en överenskommelse kring hur vi gemensamt ska arbeta för att driva igenom det sociala protokollet.

De tre partierna åtar sig att arbeta för att ett socialt protokoll så snart som möjligt ska fogas till EUs fördrag.

Positionen är inte lika hård som den vi antagit i europafacket men det är ett tydligt löfte från tre ledande socialdemokratiska partier om att arbeta för en ändring av EUs grundlag som stärker fackliga rättigheter.

LO kommer nu arbeta vidare för att säkerställa att så många partier som möjligt ställer sig bakom vår överenskommelse.

Kongressen biföll därför den motion från IF Metall avdelning 15 i Stockholms län som krävde att LO skulle intensifiera sitt påverkansarbete i frågan.