Klasskampen har tagit semester

avatar

Klasskampen tycks för närvarande tagit semester. Kanske har den åkt på charterresa eller husvagnscamping, vem vet. Vad vi däremot vet är att klasskillnaden mellan arbetare och tjänstemän för närvarande ökar i rasande takt. Åtminstone om den mäts i lön, semestervanor eller facklig anslutning.

Medellönen för tjänstemän är nu drygt 12 000 kronor, eller 47 procent, högre än för en arbetare. Denna löneskillnad resulterar i sin tur i klasskillnad i semester- och fritidsvanor. Enligt LO-rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän (LO 2016) har 32 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn det senaste året. Motsvarande andel bland tjänstemän är 15 procent.

Mest oroande är dock att klasskillnaden för närvarande ökar i snabb takt på alla fronter. På semesterfronten har andelen arbetare med varken semesterresa, fritidshus eller husvagn ökat från 28 till 32 procent år 2009-2015 medan den legat runt 15 procent för tjänstemän hela perioden. På lönefronten har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat med 2 000 kr/mån samma period. Det blir 24 000 kr/år, vilket bör räcka till en skaplig semesterresa – men bara för tjänstemän alltså.

Mest kritiskt är det dock på organiseringsfronten där det varit fritt falla de tio senaste åren då andelen fackligt anslutna arbetare minskat från 79 till rekordlåga 64 procent år 2006-2016. Bland tjänstemän har andelen minskat från 77 till 74 procent, alltså betydligt mindre än för arbetare (Facklig anslutning år 2016, LO 2016). Det tycks som om klasskampen inte bara tagit semester och lämnat landet utan även lämnat föreningen.

Vi får hoppas att LOs nyvalda ledning snarast återkallar klasskampen till såväl land som förening och sätter den högst upp på agendan så kursen åter kan riktas in mot det klasslösa landet.

Etiketter: , , ,