Till lo.se Sök Meny
Nu gör vi det – investerar för jämlikhet!

Nu gör vi det – investerar för jämlikhet!

För ganska precis ett år sedan publicerade vi LOs kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Den mottogs med både ris och ros.

Sedan dess har rapporten diskuterats på en rad olika seminarier, möten, studiecirklar och LOs ledning har rest land och rike runt för att sprida budskapet Dags att investera. Sverige kan bättre och ta emot synpunkter från LOs medlemmar.

Sverige har haft en hög arbetslöshet under en lång period. Vi är också ett av de OECD-länder där de ekonomiska klyftorna har ökat mest. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-medlemmarnas är skillnaderna de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest jämlika land. Men vi kan väl bli?

Fackföreningsrörelsen kan bidra till full sysselsättning och minskade inkomstskillnader på flera sätt. En central roll är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar lönebildning och minskade löneskillnader. En annan är att driva på mot en förändrad syn på vad som går att åstadkomma med hjälp av ekonomisk politik.

Nu är det äntligen dags! I dag samlas 400 ombud från LOs 14 medlemsförbund i Folkets Hus i Stockholm för att dra ut riktlinjerna för LO de kommande fyra åren. I kongressrapporten har vi försökt förflytta synen att ordning och reda i ekonomin är starka statsfinanser, balans i budgeten och en växande offentlig finansiell netttoförmögenhet till att ordning och reda är starka statsfinanser och låg arbetslöshet, stora humankapitalinvesteringar (skolan!), tillräckligt med bostäder där jobben finns, en utbyggd infrastruktur och en omfattande välfärd.

Syftet med kongressrapporten var att lyfta full sysselsättning till att bli den allra viktigaste politiska frågan. Vi ville på så vis bidra till att forma en politik för ett rikare Sverige i flera dimensioner. De här dagarna kan LOs 28e kongress bli den aktör som gör att Sverige återtar sin topposition bland länder med låg arbetslöshet och små inkomstskillnader. Nu gör vi det – investerar för jämlikhet!

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading