Facken i Europa är beredda!

avatar

Social dialog, social pelare och ett mer socialt inkluderat Europa. Initiativen är många, viljan är god från EUs ledare, men situationen för många av EU medlemmarnas medborgare är fortsatt utsatt.

Ekonomer och experter är eniga om att den ekonomiska krisen är över och Europa kan räkna med ökad tillväxt. I teorin stämmer det, men i människors realitet ser det helt annorlunda ut. I vissa delar av EU är arbetslösheten fortfarande över 20 procent. EU samarbetet blir alltmer ifrågasatt och kraven på att EU ska leverera på alla de goda Initiativen blir allt mer uppenbar.

Jean Claude Juncker, President för EU lanserade för mer än ett år sedan en nystart för den europeiska social dialogen. Förväntningar från fackliga organisationer och arbetsgivare runt om i Europa var stor. Juncker betonade vikten av att lyssna till de sociala parterna och respektera deras autonoma ställning. Det är en tydlig lärdom från åtstramningspolitiken som präglat åren innan under den ekonomiska nedgången. I Grekland, Portugal, Spanien och andra medlemstater hade överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden negligerats och brutits upp. Försvagade pensionsavtal, insatser för minskad arbetslöshet och avtalsstrukturer splittrades. Med syfte om att strukturerar om den ekonomiska politiken och arbetsmarknadensfunktionsätt för att den skulle prestera bättre. Det övergripande resultatet av dessa allvarliga ingrepp i parternas självbestämmande blev gigantiska misslyckande. Istället blev motsatt effekt med ytterligare arbetslöshet och med människor som lämnades ännu mera utsatta och utan möjlighet till försörjning.

Nyligen bad kommissionen parterna om synpunkter på och om de önskade förhandla insatser för ett jämställdhet i arbetslivet. Med ett intiativ kallat ”Work life balance” med insatser bl. för att främja att fler pappor tar ut föräldraledighet och att stödja den som tar hand om äldre närstående, flertalet kvinnor. Europafacket och dess medlemsförbund däribland LO svarade på förfrågan och ställde sig mycket positiva till att inleda förhandlingar. Work life balance Intiativet skulle kunna bli den kickstart på den social dialogen som krävs. Möjligheterna att förhandla fram ett avtal som skulle ålägga medlemsländerna att vidta åtgärder inom ett område som är svårt eftersatt i många delar av EU.

Facken möttes till sin stora förvåning av arbetsgivare som ställde sig på tvären om att inte vilja förhandla om förbättringar. Med svaga argument om att beredning varit dålig och att förfrågan skickats ut under semestern avböjer arbetsgivarna att på allvar möta behoven av ökad jämställdhet och mer hållbart arbetsliv. Dessutom innebär det att parterna missar en otroligt viktig möjlighet att kunna påverka ett intiativ från kommissionen, risk för lagstiftning utan parternas inblandning kan istället bli verklighet.

Kommissionens tröghet i att vidta åtgärder och insatser för att skapa ett mer socialt sammanhållet Europa är allvarligt och har lämnat människor i desperata situationer. Facken i Europa har protesteras om att åtgärder är nödvändiga och att det är bråttom. När nu en liten chans till att börja arbeta för ett bättre och mer jämlikt Europa är facken beredda. Det borde också arbetsgivarna vara.

Etiketter: , ,