Facklig seger i Europaparlamentet!

avatar

Det ska ses som en viktig facklig seger när Europaparlamentet kräver att fackliga rättigheter ska stärkas i EUs grundlag, fördraget. Kampen mot social dumping och den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för hela EU-samarbetet.

LO har ställt krav på en ändring av fördraget sedan utslaget i Laval-fallet 2007. Grundläggande fackliga rättigheter ska inte underordnas den fria rörligheten för tjänster och i händelse av konflikt ska de förstnämnda ha företräde. I grunden handlar det om vad som ska anses vara acceptabla hinder för EUs fria rörlighet av tjänster. Vårt krav är att svenska kollektivavtal och likabehandling ska gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad, även de som tillfälligt utstationeras i Sverige för att utföra en tjänst.

Ett sådant krav är naturligtvis ett hinder för den fria rörligheten, nämligen för de företag som vill konkurrera med usla löner och arbetsvillkor. Men det är ett hinder som måste vara tillåtet om EU-samarbetet ska vara socialt acceptabelt. Om vi inte kan säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete, i enlighet med de lagar och avtal som gäller där arbetet utförs, kommer medborgarna vända sig emot det europeiska projektet. Fortsatt stöd för fri rörlighet kräver anständiga arbetsvillkor för alla.

Att Europaparlamentet ställer sig bakom vårt krav är en stor framgång och ett steg på vägen mot ett EU som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

LO har tillsammans med våra fackliga kollegor i DGB och ÖGB sedan tidigare lyckats nå en överenskommelse med socialdemokraterna i Sverige, Tyskland och Österrike som innebär att vi åtar oss att arbeta gemensamt för att så snart som möjligt stärka de fackliga rättigheterna i EUs fördrag.

Nu fortsätt vårt arbete för att få till en nödvändig fördragsändring. Även om det idag inte finns någon längtan bland EU:s stats- och regeringschefer att ge sig in i utdragna förhandlingar om ett nytt fördrag, är det ett faktum att en del strukturella problem inom ramen för EU-samarbetet troligen inte låter sig lösas utan fördragsändring. Såväl problemen inom eurosamarbetet som Brexit visar att man måste ta sig an de mer grundläggande problem som fördragen utgör för EU i stort. Vid en sådan ändring ska fackliga rättigheter stärkas.

Bakgrund

Europaparlamentet antog under torsdagen ett yttrande över kommissionens samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Inför omröstningen hade den socialdemokratiska gruppen krävt att parlamentet skulle ställa sig bakom fackföreningsrörelsens krav på att fackliga rättigheter ska stärkas i EUs fördrag, genom ett så kallat socialt protokoll. Det var detta ändringsförslag som röstades igenom.

Läs gärna Therese Guovelin och Marita Ulvskogs artikel inför omröstningen.

Tidigare blogginlägg om frågan 1, 2, 3

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,