Till lo.se Sök Meny
Trumps företagsskattereform

Trumps företagsskattereform

Efter det misslyckade försöket att ersätta Affordable Care Act (”Obamacare”) med en republikansk variant verkar någon form av skattereform vara högst upp på Trumps inhemska dagordning. Liksom på andra politikområden saknar Trump-administrationen detaljerade och genomtänkta politikförslag. Det har därför antagits att han kommer att behöva förlita sig på de skatteförslag som har presenterats av republikanerna i kongressen.

Idag är skattesatsen för företag 35 procent, vilket i ett internationellt perspektiv är högt. Förslaget är att skattesatsen ska ner till cirka 20 procent. En sådan stor skattesänkning kräver nya skatteintäkter om den inte ska resultera i nya stora budgetunderskott, vilket skulle försvåra kongressens godkännande.

Det republikanska förslaget skulle innebära en helt ny typ av företagsbeskattning, där skatt på inkomster ersätts av skatt på kassaflöden. En poäng med ett sådant skattesystem är att det möjliggör ”destinationsbaserad” beskattning, där kassaflöden som uppstår i USA kan behandlas annorlunda än kassaflöden som uppstår utomlands. Genom en ”border adjustment” (BAT) kan man skapa skatteeffekter som praktiken innebär att import beläggs med en skatt på 20 procent och export får en motsvarande rabatt. I praktiken innebär det att intäkter från export undgår beskattning, medan det inte längre går att dra av kostnader för import.

Idag exporterar USA motsvarande 12 procent av BNP och importerar 15 procent av BNP. Exportsubsidien skulle överslagsmässigt kosta ca 2,4 procent av BNP och importskatten ge något mer – ca 3,0 procent av BNP. Därmed uppkommer ett överskott motsvarande 0,6 procent av BNP. [1] Det har därför beskrivits som att BAT skulle kunna slå två flugor i en smäll: i) högre intäkter som medger en lägre skattesats för företag, ii) gynna export och därigenom uppnå en förbättrad handelsbalans.

Den vackra tanken stöter dock i verkligheten på ett antal komplikationer. En ganska fundamental sådan är att BAT ger långsiktiga intäkter endast om handelsunderskottet, som den påstås bidra till att minska, består. Stora, permanenta handelsunderskott är en ekonomisk omöjlighet, eftersom det förutsätter en ständigt ökande utlandsskuld. Så som Blanchard och Furman (2017) beskriver det är BAT därför att likna med lånefinansiering: högre skatteintäkter nu, i utbyte mot lägre skatteintäkter senare. Som stabil finansiering av stora skattesänkningar är BAT därför inte en lösning.

Utsikterna för en BAT att minskar handelsunderskottet och gynna inhemsk produktion och sysselsättning är inte heller goda. Mycket talar för att BAT skulle resultatera i en snabb och kraftfull förstärkning av dollarn. En skattesats på 20 procent bör, enligt ekonomisk teori, leda till att dollarn stiger i värde med ca 25 procent. Då skulle effekterna på export och import bli små, eller helt utebli, och handelsunderskottet lämnas närmast oförändrat (räkneexemplet hämtat från O. Blanchard och J. Furman (2017).

Däremot så skulle dessa skatteförändringar leda till att exporterande företag får en mer gynnsam skattesituation, medan importörer missgynnas. Uppenbara vinnare är företag som General Electric, Boeing och vissa läkemedelsföretag. Bland förlorarna återfinns Wal-Mart, Target, Best Buy, etc. Att en republikansk kongress skulle förmå ett driva igenom ett skatteförslag med så starka och välfinansierade motståndare framstår inte som sannolikt. Att förslaget verkar stå i strid med WTO-regler, som medger BAT endast på indirekta skatter som moms, är möjligen också ett förhållande som minskar sannolikheten för denna typ av skattereform.

Det hindrar inte att själva idéerna bakom en kassaflödesbaserad företagsbeskattning är intressanta. Denna typ av beskattning skulle förhindra många typer av improduktiv skatteplanering om den infördes globalt. Däremot skulle den vara till nackdel för länder som Tyskland och Sverige om den infördes endast i USA, eftersom den skulle göra det skattemässigt attraktivt att ha intäkter från export av intellektuella rättigheter i USA.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading