Kollektivavtalet ger extra pengar vid sjukskrivning

avatar

Idag den 10 maj släpper LO en rapport kring en av våra kollektivavtalade försäkringar. Den så kallade Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Det är en försäkring som kan ge ca 10 procent extra av lönen vid sjukskrivningar längre än 14 dagar. Anmälan om ersättning görs till AFA-försäkring. Drygt 1,5 miljoner arbetstagare omfattas av AGS försäkringen.

I rapporten visar vi bland annat att AGS försäkringen under år 2016 utbetalade totalt 2,8 miljarder kronor till sjukskrivna.

Försäkringar är en del av kollektivavtalet. Genom kollektivavtalet har fack och arbetsgivare skapat en extra trygghet och ett extra skydd för anställda. Dessa avtalsförsäkringarna varierar i både omfattning och utformning mellan de många olika kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad. För privat- och kooperativt anställda löntagare på LOs del av den svenska arbetsmarknaden finns ett gemensamt försäkringsskydd som utgörs av sex olika försäkringar. Dessa försäkringar kan ge ersättning vid tex arbetsskada, sjukskrivning, föräldraledighet, dödsfall, arbetslöshet och dödsfall. Försäkringarna kompletterar ersättning och trygghet i de offentliga försäkringarna. De kollektivavtalade försäkringarna omfattar alla anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal inom avtalsområdet. Både anställda som är medlemmar i facklig organisation och de som inte är medlemmar.

I rapporten visar vi att AGS försäkringen under perioden 2010 till 2016 betalat ut nästan 21 miljarder till sjukskrivna inom försäkringskollektivet. Vi visar också att AGS försäkringen under 2016 i genomsnitt betalat ut 10 000:- till sjukskrivna.

För anställda som bedöms ha en varaktig nedsättning av arbetsförmågan och inte kan återgå till jobbet. Utan istället får sjuk- eller aktivitetsersättning är värdet av AGS försäkringen betydligt större. För ärenden som utbetalades under 2016 snitt 13 års frånvaro

Ersättning från AGS-försäkringen utgör med säkerhet ett välkommet tillskott till den sjukskrivnes inkomst. Sjukskrivning kan riva upp ett stort privatekonomiskt hål. Ersättningen från Försäkringskassan, så kallad sjukpenning, utgör cirka 80 procent av inkomsten. Men när ersättningen från Försäkringskassan väl landar på lönekontot motsvarar den bara drygt 70 procent av den tidigare lönen. Det beror framförallt att skatten är högre för ersättning från Försäkringskassan än för lönen.

Rapporten är en del i en informationssatsning som LO gör för att öka kunskapen om AGS försäkringen. Fack och arbetsgivare har i uppdrag att informera om de kollektivavtalade försäkringarna. LOs informationsarbete riktar sig särskilt mot små arbetsplatser utan fackklubb och till oorganiserade arbetare. Vi vet att det är där vi har svårast att nå ut med information. Försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag med rätt till utbildning, ersättning och stöd för att genomföra uppdraget.

http://www.lo.se/start/lo_fakta/extra_pengar_om_du_blir_sjuk

Etiketter: , , ,