EU behöver förändras – LO vet hur!

avatar

LO startar idag en kampanj för att informera om vårt krav på att bifoga ett socialt protokoll till EUs fördrag. Syftet är att öka medvetenheten om kravet bland LO-förbundens medlemmar. Det räcker inte att vi anställda på LO-kansliet driver denna fråga. Ska vi lyckas driva igenom våra krav måste vi vara många. Besök gärna kampanjens hemsida, dela bilder och annat material i sociala medier, beställ material, skriv insändare och diskutera med dina kollegor på arbetsplatsen.

EU-samarbetet står inför stora utmaningar. Eurokrisen, flyktingsituationen och Storbritanniens beslut att lämna samarbetet ställer krav på politiskt ledarskap. Det är viktigt att vi inte glömmer bort kampen mot social dumpning och osund konkurrens som är en ödesfråga för hela EU-samarbetet.

Om EUs regelverk underlättar eller till och med tvingar fram konkurrens med löner och arbetsvillkor kommer EU uppfattas som ett hot av stora grupper på arbetsmarknaden. I grunden är det så enkelt att fri rörlighet förutsätter reglerade arbetsmarknader för att bli socialt acceptabel.

För att komma till rätta med detta behöver vi få till en rad ändringar i nationell lagstiftning. Den sittande regeringen har redan tagit ett antal viktiga beslut. Den 26 april i år röstade till exempel riksdagen för att riva upp delar av Lex Laval-lagstiftningen. Detta visar att den facklig-politiska samverkan fungerar. Det är en seger för alla som tror på kollektivavtal och starka parter på arbetsmarknaden. Förändringarna av Lex Laval stärker möjligheterna att skydda utstationerade arbetstagare och begränsa lönekonkurrens. Det kommer nu vara möjligt för facken att använda stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag som utstationerar personal till Sverige.

Kampen för att förhindra social dumpning och konkurrens med löner fortsätter inom EU. De fortsatta förhandlingarna om utstationeringsdirektivet i Europaparlamentet och ministerrådet är avgörande för den svenska kollektivavtalsmodellen. Rätt utformad skulle revideringen kunna minska skillnaden mellan vilka krav som kan ställas på ett svenskt företag och ett företag som utstationerar arbetskraft från ett annat EU-land.

Men på längre sikt är det avgörande med ett förtydligande i EUs fördrag om att grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska vara överordnade de ekonomiska friheterna på EUs inre marknad. Alla som arbetar i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor.

Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Det blir mer och mer uppenbart att vi har haft rätt hela tiden när vi sagt att utan likabehandling kommer vi inte kunna ha fri rörlighet på EUs inre marknad.

Vi ser nu hur den österrikiska regeringen inför regler som innebär att arbetslösa i Österrike ges förtur till jobben framför övriga EU-medborgare. I Frankrike har hälften av regionerna introducerat så kallade Molière-klausuler som innebär att man är tvungen att kunna tala franska för att få arbeta på offentliga byggprojekt i landet. Dessa åtgärder bryter troligen mot EU-rätten och kommer med all sannolikhet att stöta på patrull i nationella domstolar och i slutändan i EU-domstolen.

Den politiska diskussionen visar dock med all önskvärd tydlighet att dagens situation inte är hållbar och att EU-samarbetet behöver reformeras.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,