Till lo.se Sök Meny
Hurra för avdragsrätt! Men a-kassan då?

Hurra för avdragsrätt! Men a-kassan då?

Ett mycket glädjande besked är att regeringen i dag presenterat förslaget att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

Denna möjlighet avskaffades för arbetstagare 2007 medan möjligheten för arbetsgivare att göra motsvarande avdrag för avgifter till medlemsorganisationer kvarstod. Från den 1 juli nästa år är den orättvisa särbehandlingen av löntagare äntligen över.

A-kasseavgifter behandlades på samma sätt som fackföreningsavgifter fram till den borgerliga regeringen förändrade regelverket år 2007. Sedan dess har utvecklingen för a-kassans del varit allt annat än positiv. Försämringar av ersättningsnivåerna, dyrare medlemskap i fack- och a-kassa samt kraftiga skärpningar i kvalificeringsvillkoren har gjort att det endast är 40 procent av de arbetslösa som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Av hela arbetskraften är det i dag under 70 procent som är medlemmar i a-kassan.

diagram_a-kassan_sept2017

 

 

 

 

 

 

 

A-kassan är en mycket viktig pelare i den svenska ekonomiska modellen. Dels för att den innebär försörjning för individer som drabbas av arbetslöshet under perioder av hög strukturomvandling i ekonomin och dessutom för att den fungerar som ett golv för vilka löner som är rimliga att betala ut på svensk arbetsmarknad. En omfattande arbetslöshetsförsäkring är dessutom en automatisk stabilisator vid konjunktursvängningar – när konjunkturen viker och stora grupper blir arbetslösa ökar de statliga utgifterna samtidigt som inkomsterna för dessa individer hålls uppe. Det minskar nedgången i ekonomin. Det är därför mycket glädjande att regeringen uppmärksammat problemet att stora grupper står utanför denna försäkring, även om det går långsamt att komma fram med förslag på området.

Ett viktigt led i att få arbetstagare att prioritera deltagande i facket är att göra även a-kasseavgiften avdragsgill. Slutsats är att för att komma tillrätta med de många problemen i a-kassan bör givetvis även a-kasseavgiften omfattas av samma regler som fackföreningsavgifterna.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading